Presentation av föreningens styrelse 2022

Tjänstemännens socialdemokratiska förening har nyligen hållit sitt årsmöte och i samband med detta fick styrelsen en delvis ny sammansättning: Arvid Kästel Ledamot och studieorganisatör. Uppvuxen i Värmland med politiken i modersmjölken. Göteborgare sedan många år. Kombinerar programmering och piano yrkesmässigt, och läser politik och filosofi på fritiden. Nyfiken på nya metoder att skapa ett jämlikt och blomstrande samhälle. Elisabeth Hulter…

Presentation av föreningens styrelse 2021

Tjänstemännens socialdemokratiska förening höll ett välbesökt årsmöte den 28 februari. I samband med detta fick styrelsen en delvis ny sammansättning: Annika Hansson Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist på bland annat Dagens Nyheter och TT och som frilans. Tidigare ordförande…

Presentation av föreningens styrelse 2020

Vid årsmötet den 24 mars 2020 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening. Annika Hansson Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist på bland annat Dagens Nyheter och TT och som frilans. Har lämnat journalistiken.…

Beslut vid motionsmötet

Den 27 augusti samlades föreningen till medlemsmöte, för att besluta om motioner inför höstens distriktskongress. Mötet beslutade att sända följande motioner till kongressen. Berätta för folk vilka bidrag de har rätt till Skärpta avgaskrav på motorcyklar och mopeder Karens vid övergång från kommunala politiska uppdrag till lobbyuppdrag i det privata näringslivet Skriv under FN:s kärnvapenförbud Mötet beslutade även att anta…

Behövs en Swexit-strategi? – Lotsen nr 5 2019

Nu finns ett nytt nummer, nr 5 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Ledaren argumenterar för att det socialdemokratiska försvaret för EU behöver vässas och konkretiseras, i synnerhet från svensk utgångspunkt. Partidistriktets nye ordförande Mattias Jonsson skriver om sina tankar om socialdemokratins uppgift. Staffan Lindström argumenterar för vikten av att Socialdemokraterna och LO driver jämställdhetsfrågorna för arbetarkvinnorna. Richard Andersson lyfter partiorganisationens…

Övergångslösning blir lätt undergångslösning – Lotsen nr 4 2019

Nu finns ett nytt nummer, nr 4 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Ledaren understryker vikten av verklig förnyelse av socialdemokratin i Göteborg. I valet av ny distriktsordförande och ny gruppledare i kommunstyrelsen får vi inte falla för frestelsen att välja en ”övergångslösning”, och hoppas att det ordnar sig, inte heller att gömma undan dessa processer i slutna rum. Johan Büser…

Ny verksamhetsstrategi

Ny verksamhetsstrategi

På onsdagen den 6 februari samlades Tjänstemännens s-förening för att diskutera partidistriktets nya verksamhetsstrategi. Det är ett relativt kort dokument (12 sidor, finns att läsa som pdf) som handlar om hur partidistriktet ska arbeta under de kommande tre åren. Dokumentet börjar med en beskrivning av partidistriktets problem, vilket framförallt handlar om sjunkande medlemstal, och fortsätter med att beskriva vad man…

Presentation av den nya styrelsen

Vid årsmötet den 23 februari 2019 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening. Anna Jivén Ledamot. Göteborgare och miljövetare. Engagerad i miljöfrågor generellt och vattenfrågor i synnerhet. Har suttit i kretslopp- och vattennämnden i Göteborg, idag ledamot i AB Framtiden. Annika Hansson Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg…

Extrainsatt dubbelnummer inför söndagens extrakongress – Lotsen nr 3 2019

Nu finns ett nytt nummer, nr 3 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Ledaren uppmanar ombuden på kongressen att tänka på vägen framåt, Per Tenggren berättar om varför han kandiderar till ordförande,  Ruben Malmström vill att vi tar tillbaka kontrollen över de grundläggande institutionerna i samhället, Amalia Rud Pedersen ger sina råd till partiet som avgående ordförande för SSU Göteborg, den…

Ledarskapskris i den göteborgska socialdemokratin – Lotsen nr 2 2019

Nu finns ett nytt nummer, nr 2 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Det har nog inte undgått någon att det råder en öppen konflikt på högsta nivå inom Socialdemokraterna i Göteborg. I det här numret vill redaktionen understryka vikten av vad som är bäst för partiet. Du finner också bland annat en text av Patrick Gladh, ombud till partikongressen i Örebro…