Ej till salu

Ej till salu

S-akademiker – Tjänstemännens socialdemokratiska förening – lyfte frågan om svängdörrarna mellan politik och näringsliv i en motion till den extra distriktsårskongressen 2019. Vi krävde tydliga karensregler för politiker och politiska tjänstemän mellan politisk tjänst och lobbyistuppdrag. Efter debatt och jämkningsförslag bifölls en att-sats om att ta fram regler för kontrollerad övergång mellan politik och näringsliv, som skickades till den nationella…

De gränslösa

De gränslösa

Sveriges minsta tankesmedja har den kallats ibland, Marcus Larssons och Åsa Plesners opinionsbildande projekt Balans, som drivs med ideella krafter och gåvor från privatpersoner. Syftet är att granska välfärdens styrning och försöka skapa bättre villkor för välfärdsarbetarna. Sedan starten 2016 har det blivit ett stort antal debattinlägg och intervjuer och även en rad rapporter och böcker som haft ett påtagligt…

Ni litar väl på oss?

Ni litar väl på oss?

Lotsen kan nu äntligen berätta om ett nytt roligt samarbete som vi inlett med de fantastiska människorna på Slime PR, en nytänkande och innovativ byrå som sysslar med kommunikation och relationer. Via Slime kommer vi få massor av pengar från olika namnlösa kapitalintressen för vaga arbetsuppgifter som ”rådgivning” och ”samtidsorientering”. Det här är ju en fantastisk chans för oss som…

Blir du lobbyist lille vän?

Blir du lobbyist lille vän?

Lobbyfirmornas grepp om det svenska politiska systemet har hårdnat under senare år. De politiska entreprenörer som Lotsen skrev om 2019 rör sig nu obehindrat fram och tillbaka mellan lobbyuppdrag avlönade av okända kapitalintressen och tunga politiska positioner. Det börjar dessutom bli allt vanligare att arbeta som lobbyist samtidigt som man innehar viktiga politiska förtroendeuppdrag. Enorma summor slussas från anonyma kapitalintressen…

Blue Labour – fel svar på rätt fråga

Blue Labour – fel svar på rätt fråga

Det liberala kvartsseklet mellan Sovjetunionens upplösning och valet av Donald Trump innebar inte bara en total dominans för marknadsliberala dogmer om välfärden och den ekonomiska politiken. Det var också en tid då liberalismens individualistiska människosyn urartade i den nyliberala idén om den enskilda människan som entreprenör, genom sina livsval ansvarig för sin egen lycka i samhället och på arbetsmarknaden. Denna…

Vi är inte liberaler

Vi är inte liberaler

Efter en valrörelse som i hög utsträckning kretsat kring Sverigedemokraternas roll i svensk politik utmålas nu tillträdet för Ulf Kristerssons högerregering, helt på nåder från just SD, som ett nederlag för den liberala demokratin. Det är naturligtvis uppenbart för alla att SD vill se ett helt annat, mer eller mindre fascistiskt samhälle. Men det är icke desto mindre intressant att…

Välfärden först i svår tid

Välfärden först i svår tid

Tack vare den historiska framgången för Göteborgs socialdemokrater och skickligt genomförda förhandlingar så har Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius lyckats skapa en stark koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och ett avtal med Centerpartiet som garanterar att den rödgröna budgeten går igenom kommunfullmäktige. Den nya rödgröna budgeten är tydligt präglad av den kloka och klassiska reformistiska socialdemokratiska politik som partiet gick till…

(Löne)Arbetarrörelsen

(Löne)Arbetarrörelsen

Samtidigt som denna text skrivs är Sverige i färd med att få en liberalkonservativ regering med stöd av nyfascister. En mörk milstolpe i ett land som under 1900-talets andra hälft hade helt socialistiska majoriteter i de flesta direkta val till landets högsta församling. Det var under denna tid som de största delarna av det socialdemokratiska välfärdssamhället förverkligades. Trots alla landvinningar…

Sanningen i botten av flaskan

Sanningen i botten av flaskan

Sedan valnattens snabba svängningar har landet levt i ovisshet. Så ägde det äntligen rum. Ut från sin bal på slottet strömmade ministertaburetternas mästare fram till de väntande journalisterna. Ulf Kristersson presenterade förnöjt sina 13 moderata statsråd. Stödpartierna redogjorde för sina fem ministrar var. För våra anhängare var detta en av årets sämre dagar. Insikten är irriterande, störande, frustrerande – men…

Lär av Göteborg!

Lär av Göteborg!

Valet är över och det börjar bli dags att samla erfarenheterna från valrörelsen. Socialdemokraternas nationella och lokala valanalyser dröjer ett tag till men redan nu går det att göra vissa uppenbara observationer. En del intressanta mönster framträder ganska tydligt, inte minst om man jämför partiets nationella valrörelse med vår lokala, här i Göteborg. Partiet nationellt och i Göteborg hade nämligen…