Redaktionen/ april 17, 2020/ Redaktionellt

AKTUELLT

Vid årsmötet den 24 mars 2020 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening.

Annika Hansson

Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist på bland annat Dagens Nyheter och TT och som frilans. Har lämnat journalistiken. Tidigare ordförande i Tjänstemännens s-förening. Utkom 2019 med boken Ett nytt liv: Boken om morfar – han som byggde landet som är en biografi över en av arbetarrörelsens pionjärer. Vill ha ett jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle.

Arvid Kästel

Ersättare. Uppvuxen i Värmland med politiken i modersmjölken. Göteborgare sedan många år. Kombinerar programmering och piano yrkesmässigt, och läser politik och filosofi på fritiden. Nyfiken på nya metoder att skapa ett jämlikt och blomstrande samhälle.

Elisabeth Hulter

Ledamot. Uppvuxen i Uppsala. Flyttade till Göteborg för tjugo år sedan för att läsa statsvetenskap. Aktiv i GSHF och senare Tjänstemännen där jag under en period var kassör. Har jobbat som utredare inom skolförvaltningen i Bollebygd och som politisk sekreterare i VGR. Sedan 2015 är jag stadssekreterare i kommunstyrelsen. Hoppas kunna bidra till den öppna och trivsamma stämning som präglar föreningen och med infallsvinklar kring likvärdig skola, en fråga som engagerar mig särskilt.

Erik Vestin

Ordförande och studieorganisatör. Född och uppvuxen i Linköping med föräldrar som var tjänstemän iden offentliga sektorn. Flyttade till Göteborg 2008. Doktorerade i statsvetenskap förra året på en avhandling om klassröstningen i Sverige. Jag har inga politiska uppdrag, men har varit föreningens kassör sedan 2015. Jag vill göra Tjänstemännens s-förening till ett lokalt eller rentav nationellt centrum för den socialdemokratiska idédebatten.

Jimmy Sand

Ledamot och medlemsansvarig. Göteborgare sedan 2004, uppvuxen i värmländska bruksorten Grums. Arbetar som utredare i statlig tjänst. Har varit aktiv i föreningen sedan 2011, bland annat som ordförande en kort period och något längre som kassör. Är gärna fortsatt engagerad i utgivningen av S-akademikers skriftserie, som inleddes 2017 och hittills har kommit med tre volymer. Har förhoppningar på 2020 om att vi ska kunna utveckla våra mötesformer och locka fler medlemmar att vara aktiva.

Johannes Hulter

Kassör. Född och uppvuxen i Uppsala. Göteborgare sedan 1996. Fil mag i idé- och lärdomshistoria och praktisk filosofi. Anställd på Medicinhistoriska Museet. Sedan 2014 stadssekreterare för S i kommunstyrelsen, numera även stabschef. Tidigare ordförande i Tjänstemännens s-förening och Linnéstadens s-förening, samt vice ordförande för Byggnadsnämnden. Hoppas kunna arbeta för en genomgripande politisk och organisatorisk förnyelse av partiet.

Josef Akar

Ersättare. Född och fostrad i östra Göteborg, men halva familjen kommer från den sydlibanesiska byn al-Khiam. Bor numera i Majorna. Har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt kompletterat med studier i bland annat islamologi och historia. Jobbar sedan tre år tillbaka som stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Vill att socialdemokratin och arbetarrörelsen ska vara medborgarnas språkrör mot apparaten – aldrig tvärtom.

Share this Post