Redaktionen/ mars 7, 2019/ Redaktionellt

AKTUELLT

Vid årsmötet den 23 februari 2019 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening.

Anna Jivén

Ledamot. Göteborgare och miljövetare. Engagerad i miljöfrågor generellt och vattenfrågor i synnerhet. Har suttit i kretslopp- och vattennämnden i Göteborg, idag ledamot i AB Framtiden.

Annika Hansson

Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist på bland annat Dagens Nyheter och TT och som frilans. Har lämnat journalistiken. Tidigare ordförande i föreningen. Har uppdrag som ledamot av kretslopp- och vattennämnden, tidigare ersättare i Renova och arkivnämnden. Vill ha ett jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle.

Carl Styvén

Ledamot. Född på Tjörn. Aktiv i SSU Bohuslän. Flyttade till Göteborg 1994 för att studera statsvetenskap. Drev hotell 97-08 och läste sedan till psykolog. Jobbar idag som chef i psykiatrisk specialistvård. Sitter i styrelsen för Renströmska stiftelsen. Arbetar politiskt för jämlikhet, förnyad offentlig sektor och landsbygdsfrågor kring jakt/viltvård. Vill förenkla och sänka trösklarna för politiskt engagemang genom arbetet i S-akademiker – den välkomnande öppna föreningen!

Erik Vestin

Ordförande och studieorganisatör. Född och uppvuxen i Linköping med föräldrar som var tjänstemän i den offentliga sektorn. Flyttade till Göteborg 2008 med målet att bli doktorand i statsvetenskap, och håller i dagarna på att färdigställa avhandlingen. Jag har inga politiska uppdrag, men har varit föreningens kassör sedan 2015. Jag vill göra Tjänstemännens s-förening till ett lokalt eller rentav nationellt centrum för den socialdemokratiska idédebatten.

Frida Tall

Ersättare. Uppvuxen i Katrineholm och kom till Göteborg för studier 2004, vilket resulterade i en kandidat från Europaprogrammet och master i IAGG. Flyttade till Bryssel 2011 och blev där politiskt aktiv i den svenska S-föreningen. Arbetade under flera år med utrikespolitik och internationell handel som politiskt sakkunnig för S i Europaparlamentet. Är sedan 2018 stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Ny i S-akademiker och vill gärna verka för det internationella perspektivet.

Jimmy Sand

Ersättare och medlemsansvarig. Göteborgare sedan 2004, född och uppvuxen i värmländska bruksorten Grums där båda föräldrarna var industriarbetare. Valde själv att läsa vidare och vill särskilt betona vikten av en politik för att utjämna människors livschanser, så att våra möjligheter inte är beroende av det sociala arvet. Har uppdrag som ledamot i Göteborgs förskolenämnd, tidigare ersättare i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt styrelsen för Göteborgs stadsteater.

Johannes Hulter

Kassör. Född och uppvuxen i akademisk miljö i Uppsala. Flyttade till Göteborg 1996. Fil mag i idé- och lärdomshistoria och praktisk filosofi. Anställd på Medicinhistoriska Museet. Sedan 2014 stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Har tidigare haft uppdrag som ordförande i Tjänstemännens s-förening och Linnéstadens s-förening, samt varit vice ordförande för Byggnadsnämnden. Hoppas kunna arbeta för en genomgripande politisk och organisatorisk förnyelse av partiet.

Josef Akar

Ersättare. Född och fostrad i östra Göteborg, men halva familjen kommer från den sydlibanesiska byn al-Khiam. Bor numera i Majorna. Har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt kompletterat med studier i bland annat islamologi och historia. Jobbar sedan två år tillbaka som stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Vill att socialdemokratin och arbetarrörelsen ska vara medborgarnas språkrör mot apparaten – aldrig tvärtom.

Share this Post