Redaktionen/ mars 7, 2019/ Redaktionellt

AKTUELLT

Vid årsmötet den 23 februari 2019 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening.

Anna Jivén

Ledamot. Göteborgare och miljövetare. Engagerad i miljöfrågor generellt och vattenfrågor i synnerhet. Har suttit i kretslopp- och vattennämnden i Göteborg, idag ledamot i AB Framtiden.

Annika Hansson

Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist på bland annat Dagens Nyheter och TT och som frilans. Har lämnat journalistiken. Tidigare ordförande i föreningen. Har uppdrag som ledamot av kretslopp- och vattennämnden, tidigare ersättare i Renova och arkivnämnden. Vill ha ett jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle.

Carl Styvén

Ledamot. Född på Tjörn. Aktiv i SSU Bohuslän. Flyttade till Göteborg 1994 för att studera statsvetenskap. Drev hotell 97-08 och läste sedan till psykolog. Jobbar idag som chef i psykiatrisk specialistvård. Sitter i styrelsen för Renströmska stiftelsen. Arbetar politiskt för jämlikhet, förnyad offentlig sektor och landsbygdsfrågor kring jakt/viltvård. Vill förenkla och sänka trösklarna för politiskt engagemang genom arbetet i S-akademiker – den välkomnande öppna föreningen!

Erik Vestin

Ordförande och studieorganisatör. Född och uppvuxen i Linköping med föräldrar som var tjänstemän i den offentliga sektorn. Flyttade till Göteborg 2008 med målet att bli doktorand i statsvetenskap, och håller i dagarna på att färdigställa avhandlingen. Jag har inga politiska uppdrag, men har varit föreningens kassör sedan 2015. Jag vill göra Tjänstemännens s-förening till ett lokalt eller rentav nationellt centrum för den socialdemokratiska idédebatten.

Frida Tall

Ersättare. Uppvuxen i Katrineholm och kom till Göteborg för studier 2004, vilket resulterade i en kandidat från Europaprogrammet och master i IAGG. Flyttade till Bryssel 2011 och blev där politiskt aktiv i den svenska S-föreningen. Arbetade under flera år med utrikespolitik och internationell handel som politiskt sakkunnig för S i Europaparlamentet. Är sedan 2018 stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Ny i S-akademiker och vill gärna verka för det internationella perspektivet.

Johannes Hulter

Kassör. Född och uppvuxen i akademisk miljö i Uppsala. Flyttade till Göteborg 1996. Fil mag i idé- och lärdomshistoria och praktisk filosofi. Anställd på Medicinhistoriska Museet. Sedan 2014 stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Har tidigare haft uppdrag som ordförande i Tjänstemännens s-förening och Linnéstadens s-förening, samt varit vice ordförande för Byggnadsnämnden. Hoppas kunna arbeta för en genomgripande politisk och organisatorisk förnyelse av partiet.

Josef Akar

Ersättare. Född och fostrad i östra Göteborg, men halva familjen kommer från den sydlibanesiska byn al-Khiam. Bor numera i Majorna. Har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt kompletterat med studier i bland annat islamologi och historia. Jobbar sedan två år tillbaka som stadssekreterare för S i kommunstyrelsen. Vill att socialdemokratin och arbetarrörelsen ska vara medborgarnas språkrör mot apparaten – aldrig tvärtom.

Share this Post