S-akademiker – tjänstemännens socialdemokratiska förening är en förening för tjänstemän och akademiker med medlemskap i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt.

Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de större socialdemokratiska föreningarna i Göteborg. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl innanför som utanför Socialdemokraterna.

Hösten 2017 lanserades S-akademikers skriftserie, för klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur i pocketformat.

Hösten 2018 startade utgivningen av medlemsbladet Lotsen för att ge en orientering i den göteborgska socialdemokratin och att bidra till en livaktig offentlighet inom rörelsen.