Tjänstemännens socialdemokratiska förening – även kallad S-akademiker – är en förening i Göteborg som samlar tjänstepersoner och högutbildade med medlemskap i Socialdemokraterna.

Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de större socialdemokratiska föreningarna i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl inom som utanför Socialdemokraterna.

Hösten 2017 lanserades S-akademikers skriftserie, för klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Hittills har tre volymer blivit utgivna: antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade (red. Payam Moula & Jimmy Sand, november 2017), Nils Karlebys Socialismen inför verkligheten (2018, som pocket i mars och som e-bok i november), samt antologin Att återupprätta arbetslinjen (juni 2019) som samlar ett antal texter av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

Hösten 2018 startade utgivningen av medlemsbladet Lotsen för att ge en orientering i den göteborgska socialdemokratin och att bidra till en livaktig offentlighet inom rörelsen. Lotsen utkommer varje månad med ett fyrsidigt nummer.

Styrelsen

Föreningens styrelse består sedan årsmötet den 24 mars 2020 av följande personer.

Ordförande: Erik Vestin
Kassör: Johannes Hulter

Övriga ordinarie ledamöter
Annika Hansson
Elisabeth Hulter
Jimmy Sand

Ersättare
Josef Akar
Arvid Kästel

Här kan du läsa mer om styrelsens ledamöter och ersättare

Verksamhet

Här finner du sammanfattande redogörelser för föreningens verksamhet.

Pressklipp

En viktig del av vår verksamhet handlar om opinionsbildning, och då är det roligt när vi får genomslag i medier. Här har vi samlat några pressklipp, länkar till artiklar där vi medverkar eller är omnämnda.