Om föreningen

Göteborgs socialdemokratiska tjänstemannaförening – S-akademiker kalladär en förening för tjänstemän och akademiker med medlemskap i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt.

Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de större socialdemokratiska föreningarna i Göteborg. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl innanför som utanför Socialdemokraterna.

Hösten 2017 lanserades S-akademikers skriftserie, för klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Hittills har två volymer blivit utgivna: antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade (red. Payam Moula & Jimmy Sand, november 2017), samt Nils Karlebys Socialismen inför verkligheten (2018, som pocket i mars och som e-bok i november).

Hösten 2018 startade utgivningen av medlemsbladet Lotsen för att ge en orientering i den göteborgska socialdemokratin och att bidra till en livaktig offentlighet inom rörelsen. Lotsen utkommer varje månad med ett fyrsidigt nummer.

Hösten 2018 inleddes också ett samarbete med Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg, som sedan 2011 bland annat har gett ut en lång rad rapporter för att främja en djupare debatt inom aktuella ämnen av relevans för arbetarrörelsen.