Tjänstemännens socialdemokratiska förening – även kallad S-akademiker – är en förening i Göteborg som samlar högutbildade löntagare med socialdemokratiska värderingar. Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de större i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva. Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl inom som utanför Socialdemokraterna.

Hösten 2017 lanserades S-akademikers skriftserie, för klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Hittills har tre volymer blivit utgivna: antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade (red. Payam Moula & Jimmy Sand, november 2017), Nils Karlebys Socialismen inför verkligheten (2018, som pocket i mars och som e-bok i november), samt antologin Att återupprätta arbetslinjen (juni 2019) som samlar ett antal texter av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

Hösten 2018 startade utgivningen av medlemsbladet Lotsen för att ge en orientering i den göteborgska socialdemokratin och att bidra till en livaktig offentlighet inom rörelsen. Lotsen utkommer varje månad med ett fyrsidigt nummer. Sommaren 2021 startade Lotsenpodden, för att i det lättsammare samtalets form diskutera aktuella frågor av ideologisk betydelse.

Vi samarbetar med andra föreningar för att tillvarata löntagarnas intressen utifrån socialdemokratiska värderingar. Vår ordförande är ledamot i facklig-politiska utskottet i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Nationellt ingår vi i ett nätverk av socialdemokratiska tjänstemannaföreningar i Göteborg, Helsingborg, Uppsala, Västerås och Stockholm.

Styrelsen

Föreningens styrelse består sedan årsmötet den 24 februari 2024 av följande personer.

Ordförande: Jimmy Sand
Kassör: Johannes Hulter

Övriga ordinarie ledamöter
Elisabeth Hulter (medlemsansvarig)
Erik Vestin (sekreterare)
Arvid Kästel (studieorganisatör)
Lisa Norrgren
Louise Warenius

Ersättare
Josef Akar

Här kan du läsa mer om styrelsens ledamöter >>

Verksamhetsdokument

Här finner du sammanfattande redogörelser för föreningens verksamhet.

Här hittar du stadgar för socialdemokratiska föreningar.

Socialdemokraterna har antagit partiprogram såväl som politiska riktlinjer och ett framtidskontrakt. Dessa tillsammans utgör partiets politiska grundval, ställningstaganden och åtaganden. Här hittar du länkar till alla tre dokumenten.

Pressklipp

En viktig del av vår verksamhet handlar om opinionsbildning, och då är det roligt när vi får genomslag i medier. Här har vi samlat några pressklipp, länkar till artiklar där vi medverkar eller är omnämnda.