Essä och opinion

Friheten vinner vi tillsammans

DEBATT Vår rörelse har vi till låns och det gäller även för det förtroende vi bär. De senaste veckorna har ett brett stöd visats mig i Socialdemokraterna i Göteborg genom nomineringar till partidistriktets ordförande. Stödet finns i olika föreningar, från stadsdelsföreningar, fackliga organisationer och sidoorganisationer. Det är också den bredd ...
Läs mer

Ett nytt ledarskap för en ny tid

LEDARE S-akademiker (Tjänstemännens S-förening) har beslutat att nominera Johan Büser till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Med nomineringen så skickades också ett tydligt budskap till partiet att det är viktigt att den öppna process som inletts får fortsätta. Socialdemokraterna i Göteborg befinner sig i en brytningstid. Valet av ny ...
Läs mer

Ny verksamhetsstrategi

REMISSVAR På onsdagen den 6 februari samlades Tjänstemännens s-förening för att diskutera partidistriktets nya verksamhetsstrategi. Det är ett relativt kort dokument (12 sidor, finns att läsa som pdf) som handlar om hur partidistriktet ska arbeta under de kommande tre åren. Dokumentet börjar med en beskrivning av partidistriktets problem, vilket framförallt ...
Läs mer

  Böcker

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby
Omslag till antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade, med Payam Moula och Jimmy Sand som redaktörer.

  Senaste

Medlemstidningen Lotsen arrangerade hearing på Pustervik med de fem kandidaterna till att bli distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg: Kerstin Alnebratt, Johan Büser, Patrick Gladh, Mattias Jonsson och Per Tenggren. Utfrågare: Johannes Hulter, kassör för Tjänstemännens socialdemokratiska förening ...
Läs mer
/ Video
DEBATT Vår rörelse har vi till låns och det gäller även för det förtroende vi bär. De senaste veckorna har ett brett stöd visats mig i Socialdemokraterna i Göteborg genom nomineringar till partidistriktets ordförande. Stödet finns i olika föreningar, från stadsdelsföreningar, fackliga organisationer och sidoorganisationer. Det är också den bredd som gör vårt parti så starkt. Jag känner stor ödmjukhet över det stödet, och vill därför berätta lite mer om mig själv och om mina ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE S-akademiker (Tjänstemännens S-förening) har beslutat att nominera Johan Büser till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Med nomineringen så skickades också ett tydligt budskap till partiet att det är viktigt att den öppna process som inletts får fortsätta. Socialdemokraterna i Göteborg befinner sig i en brytningstid. Valet av ny ordförande, liksom inom kort av ny gruppledare i kommunstyrelsen, kommer att ha betydande påverkan på partiets riktning. Det är ett vägval som kommer att ha ...
Läs mer
/ Opinion
Nu finns ett nytt nummer, nr 4 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Ledaren understryker vikten av verklig förnyelse av socialdemokratin i Göteborg. I valet av ny distriktsordförande och ny gruppledare i kommunstyrelsen får vi inte falla för frestelsen att välja en "övergångslösning", och hoppas att det ordnar sig, inte heller att gömma undan dessa processer i slutna rum. Johan Büser berättar varför han vill bli distriktsordförande. Redaktionen påminner om den öppna hearing av kandidaterna som ...
Läs mer
/ Redaktionellt
REMISSVAR På onsdagen den 6 februari samlades Tjänstemännens s-förening för att diskutera partidistriktets nya verksamhetsstrategi. Det är ett relativt kort dokument (12 sidor, finns att läsa som pdf) som handlar om hur partidistriktet ska arbeta under de kommande tre åren. Dokumentet börjar med en beskrivning av partidistriktets problem, vilket framförallt handlar om sjunkande medlemstal, och fortsätter med att beskriva vad man vill göra för att komma till rätta med detta. På mötet framkom många funderingar ...
Läs mer
/ Opinion, Redaktionellt
AKTUELLT Vid årsmötet den 23 februari 2019 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening. Anna Jivén Ledamot. Göteborgare och miljövetare. Engagerad i miljöfrågor generellt och vattenfrågor i synnerhet. Har suttit i kretslopp- och vattennämnden i Göteborg, idag ledamot i AB Framtiden. Annika Hansson Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist ...
Läs mer
/ Redaktionellt
DEBATT Under cirka 40 år har kontrollen över en rad samhällskritiska funktioner, som länge ansetts vara folkvalda politikers ansvar, gradvis överlåtits till en anonym marknad och teknokratiska institutioner utan demokratiskt mandat. Allt från förskolläraren och undersköterskan till lokföraren, apotekaren och snart även den lokala arbetsförmedlaren jobbar på uppdrag av privata bolag upphandlade av anonyma byråkrater, reglerade utanför Sveriges gränser. Riksbanken har gjorts oberoende. Genom EU och andra internationella samarbeten har våra lagstiftare lämnat ifrån sig ...
Läs mer
/ Opinion
DEBATT Socialdemokraterna i Göteborg behöver en omstart. Alla krafter måste samlas för att ta oss vidare efter de aktuella diskussionerna och en längre tids opinionsmässig kräftgång. De senaste sex åren har jag haft förmånen att leda Socialdemokraternas grupp i regionfullmäktige. Det uppdraget handlar om att se till att alla ledamöter kommer till tals och får lägga sina förslag, se till att gruppen gemensamt diskuterar sig fram till beslut och därefter ge gruppen bästa möjlighet att ...
Läs mer
/ Opinion
Unga människor i demonstrationståg, under paroller som "Lika lön för lika arbete - hon/han/hen" och "Internationell kvinnokamp - stoppa Saudiavtalet".
DEBATT Efter tre år som ordförande för SSU Göteborg ska jag om några veckor avgå och lämna över till nästa generation. Det har varit det ett ärofullt uppdrag att ha; lärorikt, intensivt, nervöst, roligt och fantastiskt. Men den senaste tiden ganska jobbigt. Inte för att SSU-distriktet haft det tufft rent personligen, utan för att partiet i Göteborg inte kunnat vara en förebild för sin ungdomsorganisation. De har istället varit fullt upptagna med interna stridigheter. Jag ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE Söndagen den 3 mars hålls en extrakongress för att avgöra förtroendet för gruppledaren i kommunstyrelsen. Bakgrunden är att partiets distriktsstyrelse fattat beslut att uppmana gruppledaren att avgå. Bakom detta beslut ligger en lång och uppslitande intern process där det visat sig omöjligt att hitta en samförståndslösning. Partiets kandidatförsäkran är mycket tydlig och ger distriktsstyrelsen ett obestridligt mandat att avgöra huruvida förtroendevalda har partiets förtroende eller inte. Det borde alltså inte krävas en extrakongress för ...
Läs mer
/ Opinion