Essä och opinion

Äldre person ges omsorg av två händer.

Vad gör vi för jämställdheten?

DEBATT Den 6 mars 2019 publicerades LOs jämställdhetsbarometer. Det är uppseendeväckande läsning. Med avstamp i ekonomisk jämställdhet så visar undersökningen att om man tar med deltidsarbete i beräkningen så tjänar män i tjänstemannayrken ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i arbetaryrken. Dubbelt. Så. Mycket. I Västra Götaland är skillnaden över ...
Läs mer

En hoppfull socialdemokrati

DEBATT Nu har det gått någon månad sedan jag fick förtroendet att väljas till ordförande för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Jag kan, i ärlighetens namn, fortfarande knappt begripa det. Någonstans trodde jag, och vill fortfarande tro, att riksdagsämbetet var det största, det allra finaste, man kunde väljas till i vårt land ...
Läs mer

Behövs en Swexit-strategi?

LEDARE I början av maj presenterade Socialdemokraterna sin valplattform till Europaparlamentsvalet. Det är en kort men välskriven text som lyfter fram de fyra områden som partiet ser som de centrala politiska områdena att arbeta med inom EU. Kortfattat beskrivs områdena såhär: Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för ...
Läs mer

  Böcker

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby
Omslag till antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade, med Payam Moula och Jimmy Sand som redaktörer.

  Senaste

Och andra texter om strukturomvandling, sysselsättning och trygghetssystem. Av Anders Nilsson och Örjan Nyström. Anders Nilssons och Örjan Nyströms gemensamma författarskap är nog den största guldgruvan i den svenska socialdemokratins idédebatt under 2000-talet. Ingenstans hittar man samma beläsenhet i de nutida tendenserna i världsekonomin - födelsetal, handelsflöden, och företagens organisering. De står för en samhällsanalys som lägger politikens ytskum åt sidan och ägnar sig istället åt de filosofiska principerna, de institutionella regelverken och de långsiktiga ...
Läs mer
/ Böcker
Äldre person ges omsorg av två händer.
DEBATT Den 6 mars 2019 publicerades LOs jämställdhetsbarometer. Det är uppseendeväckande läsning. Med avstamp i ekonomisk jämställdhet så visar undersökningen att om man tar med deltidsarbete i beräkningen så tjänar män i tjänstemannayrken ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i arbetaryrken. Dubbelt. Så. Mycket. I Västra Götaland är skillnaden över 20 000 kronor i månaden! Det är naturligtvis helt omöjligt att bygga ett jämställt samhälle när löneskillnaderna är så här stora. Ett deltidsjobb på grund ...
Läs mer
/ Opinion
DEBATT Nu har det gått någon månad sedan jag fick förtroendet att väljas till ordförande för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Jag kan, i ärlighetens namn, fortfarande knappt begripa det. Någonstans trodde jag, och vill fortfarande tro, att riksdagsämbetet var det största, det allra finaste, man kunde väljas till i vårt land. Men det kändes faktiskt alldeles speciellt när rösträknarna läste upp resultatet, i vårt Folkets hus, mitt på Olof Palmes plats. Medlemmarna, gräsrötterna, föreningarna ska få ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE I början av maj presenterade Socialdemokraterna sin valplattform till Europaparlamentsvalet. Det är en kort men välskriven text som lyfter fram de fyra områden som partiet ser som de centrala politiska områdena att arbeta med inom EU. Kortfattat beskrivs områdena såhär: Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap. Ett Europa som ...
Läs mer
/ Opinion
Nu finns ett nytt nummer, nr 5 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Ledaren argumenterar för att det socialdemokratiska försvaret för EU behöver vässas och konkretiseras, i synnerhet från svensk utgångspunkt. Partidistriktets nye ordförande Mattias Jonsson skriver om sina tankar om socialdemokratins uppgift. Staffan Lindström argumenterar för vikten av att Socialdemokraterna och LO driver jämställdhetsfrågorna för arbetarkvinnorna. Richard Andersson lyfter partiorganisationens förtjänster i valet 2018. Vi vill med Lotsen ge en orientering i den göteborgska socialdemokratin ...
Läs mer
/ Redaktionellt
DEBATT 0,08 procent är ganska fjuttigt, kan man tycka. Så mycket gick vi fram i valet till riksdagen 2018. I Göteborg då förstås, i riket tappade vi i snitt 2,75 procent. Alltså i ett läge där partiet i det nationella valet får sitt sämsta valresultat någonsin så gör Göteborg ett 2,8 procent bättre resultat än övriga riket. Samma budskap, samma företrädare och samma politik - men ett betydligt bättre resultat i Göteborg. För att ingen ...
Läs mer
/ Opinion
Medlemstidningen Lotsen arrangerade hearing på Pustervik med de fem kandidaterna till att bli distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg: Kerstin Alnebratt, Johan Büser, Patrick Gladh, Mattias Jonsson och Per Tenggren. Utfrågare: Johannes Hulter, kassör för Tjänstemännens socialdemokratiska förening ...
Läs mer
/ Video
DEBATT Vår rörelse har vi till låns och det gäller även för det förtroende vi bär. De senaste veckorna har ett brett stöd visats mig i Socialdemokraterna i Göteborg genom nomineringar till partidistriktets ordförande. Stödet finns i olika föreningar, från stadsdelsföreningar, fackliga organisationer och sidoorganisationer. Det är också den bredd som gör vårt parti så starkt. Jag känner stor ödmjukhet över det stödet, och vill därför berätta lite mer om mig själv och om mina ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE S-akademiker (Tjänstemännens S-förening) har beslutat att nominera Johan Büser till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Med nomineringen så skickades också ett tydligt budskap till partiet att det är viktigt att den öppna process som inletts får fortsätta. Socialdemokraterna i Göteborg befinner sig i en brytningstid. Valet av ny ordförande, liksom inom kort av ny gruppledare i kommunstyrelsen, kommer att ha betydande påverkan på partiets riktning. Det är ett vägval som kommer att ha ...
Läs mer
/ Opinion
Nu finns ett nytt nummer, nr 4 2019, av vårt medlemsblad Lotsen! Ledaren understryker vikten av verklig förnyelse av socialdemokratin i Göteborg. I valet av ny distriktsordförande och ny gruppledare i kommunstyrelsen får vi inte falla för frestelsen att välja en "övergångslösning", och hoppas att det ordnar sig, inte heller att gömma undan dessa processer i slutna rum. Johan Büser berättar varför han vill bli distriktsordförande. Redaktionen påminner om den öppna hearing av kandidaterna som ...
Läs mer
/ Redaktionellt