OPINION

Valaffisch med texten "Löntagare håll ihop - rösta med Arbetarepartiet Socialdemokraterna".

Vad vilja tjänstemännen?

ESSÄ Socialdemokratin är en rörelse som inte enbart handlar om idéer, utan den vilar också på en intressegemenskap hos löntagarna som förenar det stora folkflertalet gentemot det särintresse som är de allra rikaste. Om vi tar detta som utgångspunkt, vad kan Tjänstemännens socialdemokratiska förening bidra med? Svaret på frågan berör ...
Läs mer
Tidningsframsida med texten "- Med fonderna tar vi över successivt".

Vår tids löntagarfonder?

LEDARE LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson avgick i somras. Han föddes 1964 i ett glasarbetarhem i Kosta i Småland. Läste social linje på gymnasiet men anställdes redan som tonåring på Bröderna Hammarstedts verkstad i Växjö. Tiden som metallarbetare blev dock kort. Thorwaldsson var fackligt och politiskt aktiv och gjorde snabbt karriär inom ...
Läs mer
Nya hus i klassisk stil längs Södra Allégatan.

Socialdemokratisk arkitektur

ESSÄ Den fysiska miljön omkring oss påverkar oss på många olika sätt. Våra dagliga liv ser mycket olika ut beroende på hur den fysiska miljön, i form av hus, gator och offentliga platser, runt omkring oss är organiserade. En betydelsefull dimension av detta är den fysiska miljöns estetiska uttryck: husens ...
Läs mer

BÖCKER

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby
Omslag till antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade, med Payam Moula och Jimmy Sand som redaktörer.

SENAST PUBLICERAT

Valaffisch med texten "Löntagare håll ihop - rösta med Arbetarepartiet Socialdemokraterna".
ESSÄ Socialdemokratin är en rörelse som inte enbart handlar om idéer, utan den vilar också på en intressegemenskap hos löntagarna som förenar det stora folkflertalet gentemot det särintresse som är de allra rikaste. Om vi tar detta som utgångspunkt, vad kan Tjänstemännens socialdemokratiska förening bidra med? Svaret på frågan berör förhållandet till tjänstemannakollektivet, eller medelklassen om man så vill, hos Socialdemokraterna generellt. Strategin för att bredda partiets bas utanför arbetarklassen analyseras i Torsten Svenssons avhandling ...
Läs mer
/ Opinion
Tidningsframsida med texten "- Med fonderna tar vi över successivt".
LEDARE LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson avgick i somras. Han föddes 1964 i ett glasarbetarhem i Kosta i Småland. Läste social linje på gymnasiet men anställdes redan som tonåring på Bröderna Hammarstedts verkstad i Växjö. Tiden som metallarbetare blev dock kort. Thorwaldsson var fackligt och politiskt aktiv och gjorde snabbt karriär inom politiken istället. Den alltid glade och pratsamme ”Kålle” hade lätt att bli omtyckt. Under slutet av 1980-talet hade han flera kommunala uppdrag i Växjö och ...
Läs mer
/ Opinion
Nya hus i klassisk stil längs Södra Allégatan.
ESSÄ Den fysiska miljön omkring oss påverkar oss på många olika sätt. Våra dagliga liv ser mycket olika ut beroende på hur den fysiska miljön, i form av hus, gator och offentliga platser, runt omkring oss är organiserade. En betydelsefull dimension av detta är den fysiska miljöns estetiska uttryck: husens arkitektur, formgivningen av gator och torg. Det handlar inte bara om hur höga husen är eller hur långt ifrån varandra de står. Samma geometriska volymer ...
Läs mer
/ Opinion
Nytt hus i klassisk stil vid Järntorget.
LEDARE Under året som gått så har en arkitekturdebatt blossat upp i Göteborg. Bakgrunden är att Socialdemokraterna i Göteborg har tydliga skrivningar i sitt budgetförslag om att se till att det byggs mer i linje med den klassiska arkitektur som många av göteborgarna älskar, som exempelvis traditionella landshövdingehus, vilket tyvärr varit mycket ovanligt under de senaste decennierna. Bland göteborgarna har gensvaret varit översvallande positivt. Det är uppenbarligen många vanliga göteborgare som är trötta på den ...
Läs mer
/ Opinion
Europa på en jordglob i gråskala
LEDARE Migrationskommittén släppte nyligen sitt slutbetänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Det är ett gediget och genomarbetat betänkande som presenterar en rimlig och välavvägd kompromiss när det gäller utformningen av svensk migrationspolitik. På en övergripande nivå kan betänkandets förslag förenklat sägas innebära att den tillfälliga lagens inriktning permanentas. Även om det finns många enskildheter att anmärka på och det sannolikt kommer att behövas en hel del justeringar av regelverket även framöver så är det likväl mycket ...
Läs mer
/ Opinion

Här finner du samtliga artiklar publicerade på vår webbplats >>