OPINION

Ej till salu

LEDARE S-akademiker - Tjänstemännens socialdemokratiska förening - lyfte frågan om svängdörrarna mellan politik och näringsliv i en motion till den extra distriktsårskongressen 2019. Vi krävde tydliga karensregler för politiker och politiska tjänstemän mellan politisk tjänst och lobbyistuppdrag. Efter debatt och jämkningsförslag bifölls en att-sats om att ta fram regler för ...

De gränslösa

LEDARE Sveriges minsta tankesmedja har den kallats ibland, Marcus Larssons och Åsa Plesners opinionsbildande projekt Balans, som drivs med ideella krafter och gåvor från privatpersoner. Syftet är att granska välfärdens styrning och försöka skapa bättre villkor för välfärdsarbetarna. Sedan starten 2016 har det blivit ett stort antal debattinlägg och intervjuer ...

Ni litar väl på oss?

LEDARE Lotsen kan nu äntligen berätta om ett nytt roligt samarbete som vi inlett med de fantastiska människorna på Slime PR, en nytänkande och innovativ byrå som sysslar med kommunikation och relationer. Via Slime kommer vi få massor av pengar från olika namnlösa kapitalintressen för vaga arbetsuppgifter som "rådgivning" och ...

BÖCKER

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby

LOTSENPODDEN

Vinjettbild Lotsenpodden

Lotsenpodden nr 2/2021: Bostäder för vanligt folk (gäst: Peter Gerlach)

Med LO-ekonomen Peter Gerlach som särskilt inbjuden gäst tar Lotsenpodden den här gången upp ekonomernas roll i samhällsdebatten, frågan om nationalekonomin är borgerlig, samt – framför allt – bostadsmarknaden och vad som behövs för att få den att fungera för ...

SENAST PUBLICERAT

LEDARE S-akademiker - Tjänstemännens socialdemokratiska förening - lyfte frågan om svängdörrarna mellan politik och näringsliv i en motion till den extra distriktsårskongressen 2019. Vi krävde tydliga karensregler för politiker och politiska tjänstemän mellan politisk tjänst och lobbyistuppdrag. Efter debatt och jämkningsförslag bifölls en att-sats om att ta fram regler för kontrollerad övergång mellan politik och näringsliv, som skickades till den nationella kongressen för att arbetas in i de politiska riktlinjerna. Där har motionens intentioner tyvärr ...
/ Lotsenpodden, Opinion
LEDARE Sveriges minsta tankesmedja har den kallats ibland, Marcus Larssons och Åsa Plesners opinionsbildande projekt Balans, som drivs med ideella krafter och gåvor från privatpersoner. Syftet är att granska välfärdens styrning och försöka skapa bättre villkor för välfärdsarbetarna. Sedan starten 2016 har det blivit ett stort antal debattinlägg och intervjuer och även en rad rapporter och böcker som haft ett påtagligt inflytande över samhällsdebatten. Lotsen har skrivit om Balans tidigare och Marcus Larsson har också ...
/ Lotsenpodden, Opinion
LEDARE Lotsen kan nu äntligen berätta om ett nytt roligt samarbete som vi inlett med de fantastiska människorna på Slime PR, en nytänkande och innovativ byrå som sysslar med kommunikation och relationer. Via Slime kommer vi få massor av pengar från olika namnlösa kapitalintressen för vaga arbetsuppgifter som "rådgivning" och "samtidsorientering". Det handlar om tillväxt dummy, skulle man kunna säga. Tillväxt, tillväxt, tillväxt. Det här är ju en fantastisk chans för oss som socialdemokrater att ...
/ Lotsenpodden, Opinion
LEDARE Lobbyfirmornas grepp om det svenska politiska systemet har hårdnat under senare år. De politiska entreprenörer som Lotsen skrev om 2019 rör sig nu obehindrat fram och tillbaka mellan lobbyuppdrag avlönade av okända kapitalintressen och tunga politiska positioner. Det börjar dessutom bli allt vanligare att arbeta som lobbyist samtidigt som man innehar viktiga politiska förtroendeuppdrag. Enorma summor slussas från anonyma kapitalintressen till svenska politiker och partitjänstemän utan väljares och partimedlemmars kännedom. Vad kan det vara ...
/ Lotsenpodden, Opinion
Av Landsorganisationen i Sverige. Med bidrag av bland andra Rudolf Meidner, Gösta Rehn, Lars Ekdahl och Ola Pettersson. I en tid när frågor om inflation, sysselsättning och arbetsmarknadens funktionssätt står i centrum för offentlig debatt på ett sätt som de inte gjort på länge är det särskilt angeläget att Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen görs tillgänglig för en bredare läsekrets än den inbitna arkivbesökaren. Denna rapport till LO-kongressen 1951 togs fram av en kommitté som ...
/ Böcker, Lotsenpodden

Här finner du samtliga artiklar publicerade på vår webbplats >>