OPINION

Europa på en jordglob i gråskala

En kortsiktigt hållbar migrationspolitik

LEDARE Migrationskommittén släppte nyligen sitt slutbetänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Det är ett gediget och genomarbetat betänkande som presenterar en rimlig och välavvägd kompromiss när det gäller utformningen av svensk migrationspolitik. På en övergripande nivå kan betänkandets förslag förenklat sägas innebära att den tillfälliga lagens inriktning permanentas. Även om det ...
Läs mer
skolklass

Så gör skolkapitalisterna profit på förortens barn

LEDARE Tankesmedjan Balans fortsätter förtjänstfullt att granska marknadsstyrningen av svensk skola, som har förödande effekter på likvärdighet, kunskapsresultat och arbetsmiljö. I ett aktuellt inlägg tar Marcus Larsson på Balans vid där Lotsen slutade i en tidigare artikel om Viljaskolan som fått godkännande att öppna i Angered. Viljaskolan är av särskilt ...
Läs mer
Distriktskongress för Socialdemokraterna i Göteborg

Vi behöver mer demokrati – inte mer kaos

LEDARE Höstens distriktskongress lär få ett digert program att behandla: I dagarna har föreningarna i distriktet lämnat in remisser till distriktsstyrelsen om såväl organisationsutredningen som utredningen om valkommitténs arbete, och nu ska det utarbetas skarpa förslag att besluta om på kongressen. Det är inte för mycket sagt att partiets framtid ...
Läs mer

BÖCKER

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby
Omslag till antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade, med Payam Moula och Jimmy Sand som redaktörer.

SENAST PUBLICERAT

Europa på en jordglob i gråskala
LEDARE Migrationskommittén släppte nyligen sitt slutbetänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Det är ett gediget och genomarbetat betänkande som presenterar en rimlig och välavvägd kompromiss när det gäller utformningen av svensk migrationspolitik. På en övergripande nivå kan betänkandets förslag förenklat sägas innebära att den tillfälliga lagens inriktning permanentas. Även om det finns många enskildheter att anmärka på och det sannolikt kommer att behövas en hel del justeringar av regelverket även framöver så är det likväl mycket ...
Läs mer
/ Opinion
skolklass
LEDARE Tankesmedjan Balans fortsätter förtjänstfullt att granska marknadsstyrningen av svensk skola, som har förödande effekter på likvärdighet, kunskapsresultat och arbetsmiljö. I ett aktuellt inlägg tar Marcus Larsson på Balans vid där Lotsen slutade i en tidigare artikel om Viljaskolan som fått godkännande att öppna i Angered. Viljaskolan är av särskilt intresse för socialdemokrater då två av bolagsmännen är tidigare s-politiker med kommunfullmäktigeuppdrag i Göteborg respektive Kungsbacka. Friskolekoncerner har tidigare förknippats med socioekonomiskt starka områden, friskolor ...
Läs mer
/ Opinion
Distriktskongress för Socialdemokraterna i Göteborg
LEDARE Höstens distriktskongress lär få ett digert program att behandla: I dagarna har föreningarna i distriktet lämnat in remisser till distriktsstyrelsen om såväl organisationsutredningen som utredningen om valkommitténs arbete, och nu ska det utarbetas skarpa förslag att besluta om på kongressen. Det är inte för mycket sagt att partiets framtid står och faller med att vi kan åstadkomma en lyckad förnyelse av organisationen. Medlemstalen har länge varit vikande. Den historiskt höga organisationsgraden har varit en ...
Läs mer
/ Opinion
Schackbräde
DEBATT I skrivande stund har Covid-19 hållit Sverige i ett järngrepp i flera månader. För att minska effekterna dels av folks fysiska och psykiska lidande, dels av företagens utsatthet när mycket av deras verksamheter står helt still, har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder i form av ekonomiskt stöd uppgående till tiotals, sannolikt hundratals, miljarder kronor, och dessutom snabbt genomförda reformer som underlättat för arbetstagarna, t.ex. slopandet av karensdagen och höjning av A-kassan. Även regionalt ...
Läs mer
/ Opinion
Jordglob
LEDARE I slutet av förra året skrev Lotsen om en spirande migrationspolitisk debatt i partiet. Sedan kom det en pandemi emellan och debatten dog ut. Många tyckte nog det var rätt skönt att slippa denna laddade fråga. Men migrationen är en ödesfråga som ingen undkommer. Givet den globala utvecklingen, med fortsatt geopolitisk instabilitet och ständigt accelererande klimatförändringar, så kommer migrationen bara att fortsätta öka under resten av detta sekel. Kunskapen om andra länder och vilka ...
Läs mer
/ Opinion
Helene Odenjung. Foto: Björn O. Stenström
LEDARE Helene Odenjung, mångårig liberal gruppledare i Göteborg och partiets vice ordförande under hela allianseran, har meddelat att hon lämnar politiken vid årsskiftet. Beskedet var väntat. Trots sina 17 år i kommunstyrelsen och nästan 30 år i kommunfullmäktige har den liberala gruppledaren bara haft den formella makten i ett par år, varav de senaste som en del av ett historiskt svagt högerstyre. Helene Odenjung hade högre ambitioner; efter valet 2018 försökte hon knipa åt sig ...
Läs mer
/ Opinion
I torsdags (3/9) hade föreningen motionsmöte inför höstens distriktskongress. Mötet behandlade tolv motioner, och beslutade att bifalla följande sju motioner och därmed skicka dem till höstens distriktskongress i föreningens namn. Johansson och Forsberg - Kyrkbytorget Kästel - Fristående kulturproducenter Lindfors et al. - Skriv under FN:s kärnvapenförbud Persson - Vasagatans allé Persson - Kostnadsberäkningar för säsongsinfluensa Persson - Generations/Integrationsfestival Sand - Ny ram för den ekonomiska politiken Flera av dessa motioner har lagts fram eller ...
Läs mer
/ Okategoriserade
Den 3 september samlas föreningen till medlemsmöte, inför höstens distriktskongress, som äger rum 21-22 november. Nedan listas de motioner som har kommit in till mötet, från medlemmar eller från andra föreningar. Vi kommer att lägga ut dem efter hand som de kommer in. Klicka på länkarna för att komma till motionen. Johansson och Forsberg - Kyrkbytorget Kästel - Fristående kulturproducenter Lindfors et al. - Skriv under FN:s kärnvapenförbud Lundström - Indexera socialförsäkringssystemen Lundström - Hyresrättens ...
Läs mer
Denna första maj vill jag redovisa några pinfärska forskningsresultat som är bättre, mer långsiktiga nyheter för partiet än vad jag har sett på bra länge. Just nu firar vi visserligen triumfer i opinionsmätningarna i ljuset av Corona-krisen med en uppgång på nästan tio procentenheter den senaste månaden, men där säger pessimisten i mig att snabbt fånget mycket väl kan bli snabbt förgånget. Däremot är möjligen dessa mätningar tecken på något underliggande i den svenska opinionen, ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE Den stora friskolereformen som drevs igenom av den borgerliga regeringen 1992 har kommit att förändra den svenska skolan i grunden. Sverige har en unikt liberal skolmarknad med kombinationen av fri etableringsrätt, fritt skolval, skolpeng och obegränsad möjlighet till vinstuttag för friskolor. Idag finns drygt 800 fristående skolenheter i Sverige. I Göteborg går 22 procent av grundskoleeleverna i friskola. Majoriteten går i aktiebolagsdrivna skolor och det är den driftsform som ökar mest. Ägarkoncentrationen blir allt ...
Läs mer
/ Opinion

Här finner du samtliga artiklar publicerade på vår webbplats >>