Essä och opinion

Fortfarande älskade, fortfarande starka

Denna första maj vill jag redovisa några pinfärska forskningsresultat som är bättre, mer långsiktiga nyheter för partiet än vad jag annars har sett på bra länge. Just nu firar vi visserligen triumfer i opinionsmätningarna i ljuset av Corona-krisen, med en uppgång på nästan tio procentenheter den senaste månaden, men där ...
Läs mer

Skolan är ingen marknad

LEDARE Den stora friskolereformen som drevs igenom av den borgerliga regeringen 1992 har kommit att förändra den svenska skolan i grunden. Sverige har en unikt liberal skolmarknad med kombinationen av fri etableringsrätt, fritt skolval, skolpeng och obegränsad möjlighet till vinstuttag för friskolor. Idag finns drygt 800 fristående skolenheter i Sverige ...
Läs mer
Trafikskylt med symbolen för återvändsgränd.

Bakslag för Bernmardoktrinen

LEDARE I november 2018 publicerade Lotsen en granskning av den så kallade ”Bernmardoktrinen”, den politiska strategi som Vänsterpartiet i Göteborg driver under ledning av sitt kommunalråd Daniel Bernmar. Strategin, att metodiskt angripa och underminera Socialdemokraterna för att ta över våra väljare och medlemmar, hade tidigare avslöjats av tidningen Flamman i ...
Läs mer

  Böcker

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby
Omslag till antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade, med Payam Moula och Jimmy Sand som redaktörer.

  Senaste

Denna första maj vill jag redovisa några pinfärska forskningsresultat som är bättre, mer långsiktiga nyheter för partiet än vad jag annars har sett på bra länge. Just nu firar vi visserligen triumfer i opinionsmätningarna i ljuset av Corona-krisen, med en uppgång på nästan tio procentenheter den senaste månaden, men där säger pessimisten i mig att snabbt fånget mycket väl kan bli snabbt förgånget. Däremot är möjligen dessa mätningar tecken på något underliggande i den svenska ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE Den stora friskolereformen som drevs igenom av den borgerliga regeringen 1992 har kommit att förändra den svenska skolan i grunden. Sverige har en unikt liberal skolmarknad med kombinationen av fri etableringsrätt, fritt skolval, skolpeng och obegränsad möjlighet till vinstuttag för friskolor. Idag finns drygt 800 fristående skolenheter i Sverige. I Göteborg går 22 procent av grundskoleeleverna i friskola. Majoriteten går i aktiebolagsdrivna skolor och det är den driftsform som ökar mest. Ägarkoncentrationen blir allt ...
Läs mer
/ Opinion
AKTUELLT Vid årsmötet den 24 mars 2020 valdes följande personer till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Tjänstemännens socialdemokratiska förening. Annika Hansson Ledamot. Född och uppvuxen i en arbetarfamilj i Stockholm. Flyttade till Göteborg 1985. Examen från Journalisthögskolan i Stockholm. Studerat internationella relationer och humanekologi. Arbetat som journalist på bland annat Dagens Nyheter och TT och som frilans. Har lämnat journalistiken. Tidigare ordförande i Tjänstemännens s-förening. Utkom 2019 med boken Ett nytt liv: Boken om ...
Läs mer
/ Redaktionellt
Trafikskylt med symbolen för återvändsgränd.
LEDARE I november 2018 publicerade Lotsen en granskning av den så kallade ”Bernmardoktrinen”, den politiska strategi som Vänsterpartiet i Göteborg driver under ledning av sitt kommunalråd Daniel Bernmar. Strategin, att metodiskt angripa och underminera Socialdemokraterna för att ta över våra väljare och medlemmar, hade tidigare avslöjats av tidningen Flamman i en text av den förre distriktsordföranden Thaher Pelaseyed. Att det fanns en sådan medveten strategi var knappast överraskande för någon som följt den göteborgska lokalpolitiken ...
Läs mer
/ Opinion
Öde och fallfärdig trävilla.
LEDARE Pandemikrisen innebär en oöverträffad tyngd på det svenska folkhemmets väggar. Varje morgon vaknar vi till mobilflasharna om fler döda, fler smittade och fler panikåtgärder. Riskgrupper, epidemiologernas ord för samhällets sjuka och äldre, hålls inlåsta på obestämd tid. Gymnasieskolorna har skickat hem sina elever. Sjukskrivningstalen går i taket. Flygplanen står och rostar igen. Varslen under mars 2020 motsvarar de i november 1992 och 2008, själva definitionen av svenska kriser, kombinerade.Det svenska folkhemmets väggar har börjat ...
Läs mer
/ Opinion
IDEOLOGI Med inspiration från 1919 års Göteborgsprogram (som kan läsas i Lotsen nr 9 2019) så har Lotsen tagit fram ett Göteborgsprogram för 2019, med förslag på radikala socialdemokratiska reformer för 2020-talet. GÖTEBORGSPROGRAMMET Socialdemokratins ideologiska målsättning inför 2020-talet måste vara att återta kontrollen över samhällets grundläggande funktioner och institutioner. Under lång tid har välfärdsinstitutioner tillåtits raseras och privatiseras och kontrollen över samhällets överskott har allt mer hamnat i privata händer. När socialdemokratin låter detta fortgå ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE I ett anförande på Göteborgsbörsen 1938 konstaterade Ernst Wigforss, legendarisk finansminister  och en av socialdemokratins mest retoriskt sinnade ideologer, att det inte är någon svårighet med samverkan, bara man vet vad man vill åstadkomma med den. I denna enkla mening ryms nog den största invändningen mot januariöverenskommelsen: Vet vi socialdemokrater verkligen vad vi vill åstadkomma med denna samverkan? För precis ett år sedan varnade Lotsen för att Socialdemokraterna, genom sina idoga försök att samregera ...
Läs mer
/ Opinion
LEDARE Sent omsider har en yrvaken migrationspolitisk diskussion börjat ta form inom svensk socialdemokrati. På den ena sidan finns ett antal debattörer som menar att de senaste årens stora asyl-, anhörig- och arbetskraftsinvandring är långsiktigt ohållbar såväl socialt som ekonomiskt och att socialdemokratin därför bör begränsa invandringen kraftigt under överskådlig tid. På den andra sidan finns de som menar att all invandring i huvudsak är av godo och gynnsam för landet, såväl socialt som ekonomiskt, ...
Läs mer
/ Opinion
Mattias Jonsson står på en scen, framför texten Höstkongress 2019.
LEDARE Vid distriktskongressen i helgen var Tjänstemännens motion om karens vid övergångar från kommunala politiska uppdrag till lobbyuppdrag i näringslivet det mest omdebatterade förslaget, av alla nittionio inkomna motioner. Det var mycket glädjande att se att Tjänstemännens förslag väckte engagemang, och att det stöddes även av många talare från andra föreningar. Förslaget om ta fram regelverk mot denna korruption kommer nu att gå vidare till distriktsstyrelsen som ska undersöka en del tekniska aspekter på frågan ...
Läs mer
/ Opinion
Vid gårdagens föreläsning visade vår ordförande Erik Vestin ett antal bilder. De finns nu att ladda ned här ...
Läs mer
/ Möten och seminarier