OPINION

Blue Labour – fel svar på rätt fråga

LEDARE Det liberala kvartsseklet mellan Sovjetunionens upplösning och valet av Donald Trump innebar inte bara en total dominans för marknadsliberala dogmer om välfärden och den ekonomiska politiken. Det var också en tid då liberalismens individualistiska människosyn urartade i den nyliberala idén om den enskilda människan som entreprenör, genom sina livsval ...

Vi är inte liberaler

LEDARE Efter en valrörelse som i hög utsträckning kretsat kring Sverigedemokraternas roll i svensk politik utmålas nu tillträdet för Ulf Kristerssons högerregering, helt på nåder från just SD, som ett nederlag för den liberala demokratin. Det är naturligtvis uppenbart för alla att SD vill se ett helt annat, mer eller ...

Välfärden först i svår tid

LEDARE Tack vare den historiska framgången för Göteborgs socialdemokrater och skickligt genomförda förhandlingar så har Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius lyckats skapa en stark koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och ett avtal med Centerpartiet som garanterar att den rödgröna budgeten går igenom kommunfullmäktige. Den nya rödgröna budgeten är tydligt präglad av ...

BÖCKER

Omslag till boken Socialismen inför verkligheten av Nils Karleby

LOTSENPODDEN

Vinjettbild Lotsenpodden

Lotsenpodden nr 2/2021: Bostäder för vanligt folk (gäst: Peter Gerlach)

Med LO-ekonomen Peter Gerlach som särskilt inbjuden gäst tar Lotsenpodden den här gången upp ekonomernas roll i samhällsdebatten, frågan om nationalekonomin är borgerlig, samt – framför allt – bostadsmarknaden och vad som behövs för att få den att fungera för ...

SENAST PUBLICERAT

Av Landsorganisationen i Sverige. Med bidrag av bland andra Rudolf Meidner, Gösta Rehn, Lars Ekdahl och Ola Pettersson. I en tid när frågor om inflation, sysselsättning och arbetsmarknadens funktionssätt står i centrum för offentlig debatt på ett sätt som de inte gjort på länge är det särskilt angeläget att Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen görs tillgänglig för en bredare läsekrets än den inbitna arkivbesökaren. Denna rapport till LO-kongressen 1951 togs fram av en kommitté som ...
/ Böcker
LEDARE Det liberala kvartsseklet mellan Sovjetunionens upplösning och valet av Donald Trump innebar inte bara en total dominans för marknadsliberala dogmer om välfärden och den ekonomiska politiken. Det var också en tid då liberalismens individualistiska människosyn urartade i den nyliberala idén om den enskilda människan som entreprenör, genom sina livsval ansvarig för sin egen lycka i samhället och på arbetsmarknaden. Denna människosyn har också tagit sig uttryck i så kallad identitetspolitik, som utifrån individers erfarenheter ...
/ Opinion
LEDARE Efter en valrörelse som i hög utsträckning kretsat kring Sverigedemokraternas roll i svensk politik utmålas nu tillträdet för Ulf Kristerssons högerregering, helt på nåder från just SD, som ett nederlag för den liberala demokratin. Det är naturligtvis uppenbart för alla att SD vill se ett helt annat, mer eller mindre fascistiskt samhälle. Men det är icke desto mindre intressant att just den liberala demokratin seglat upp som det styrelseskick vi socialdemokrater går till strid ...
/ Opinion
LEDARE Tack vare den historiska framgången för Göteborgs socialdemokrater och skickligt genomförda förhandlingar så har Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius lyckats skapa en stark koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och ett avtal med Centerpartiet som garanterar att den rödgröna budgeten går igenom kommunfullmäktige. Den nya rödgröna budgeten är tydligt präglad av den kloka och klassiska reformistiska socialdemokratiska politik som partiet gick till val på. Det är viktigt. Göteborgarna ska kunna lita på att vi så långt ...
/ Opinion
KRÖNIKA Samtidigt som denna text skrivs är Sverige i färd med att få en liberalkonservativ regering med stöd av nyfascister. En mörk milstolpe i ett land som under 1900-talets andra hälft hade helt socialistiska majoriteter i de flesta direkta val till landets högsta församling. Det var under denna tid som de största delarna av det socialdemokratiska välfärdssamhället förverkligades. Trots alla landvinningar fick arbetarrörelsen se ett svagare parlamentariskt stöd – under detta sekel har det aldrig ...
/ Opinion

Här finner du samtliga artiklar publicerade på vår webbplats >>