Category Archives: Opinion

Dags att gå vidare

Dags att gå vidare

Söndagen den 3 mars hålls en extrakongress för att avgöra förtroendet för gruppledaren i kommunstyrelsen. Bakgrunden är att partiets distriktsstyrelse fattat beslut att uppmana gruppledaren att avgå. Bakom detta beslut ligger en lång och uppslitande intern process där det visat sig omöjligt att hitta en samförståndslösning. Partiets kandidatförsäkran är mycket tydlig och ger distriktsstyrelsen ett obestridligt mandat att avgöra huruvida…

Varför blev du socialdemokrat?

Varför blev du socialdemokrat?

Varje medlemskap i partiet bär sin historia. Berättelsen – den stora och viktiga berättelsen – ligger bara en fråga bort. – Varför blev du medlem? Svaren brukar oftast bära med sig vittnesbörd om upplevelser av ojämlikhet och rena orättvisor, om klassmedvetenhet och uppvaknande, om att bestämma sig för att ta ansvar och vara en del av en rörelse – en…

Vad är bäst för partiet?

Vad är bäst för partiet?

  Det har nog inte undgått någon att det råder en öppen konflikt på högsta nivå i Socialdemokraterna i Göteborg. Distriktsstyrelsen har meddelat att de saknar förtroende för Ann-Sofie Hermansson och uppmanat henne att avgå som gruppledare i kommunstyrelsen. Hermansson å sin sida vägrar lämna och har tagit offentlig strid om sitt förtroendeuppdrag. Partidistriktet har därför tvingats kalla till en…

Partikongress 2019

Partikongress 2019

  Den 22-24 mars är det partikongress i Örebro. Det kommer inte ske någon motionsbehandling men däremot kommer två programexter att antas, dels “Kunskap inför framtiden” som behandlar hur partiet ska möta kunskapssamhällets utmaningar och dels “Organisatoriskt reformprogram” som handlar om hur partiorganisationen ska förnyas. Förslag på texter (som ni kan läsa här) har skickats ut på remiss. Vår s-förening…

Folkrörelse eller politisk adel?

Folkrörelse eller politisk adel?

Sedan hundra år tillbaks har vi ett fullt utvecklat system med representativ demokrati i Sverige. Det har tjänat oss väl, vi lever trots allt i ett av världen bäst utvecklade länder där de allra flesta har tillgång till en välfärd som de flesta i världen endast kan drömma om. Det innebär inte att det inte finns utmaningar och med jämna…

S har sig själva att skylla

S har sig själva att skylla

2018 var ett hårt år för den göteborgska socialdemokratin. Trots en stark valspurt så måste ett valresultat på 20 procent klassas som riktigt dåligt. Det betyder att partiet på tre val nästan halverat sitt väljarstöd från att 2006 ha fått 36 procent i kommunalvalet.  Men Socialdemokraternas nedgång i valet var ingenting i jämförelse med Moderaternas, de tappade mer än var…

Storleken har betydelse

Storleken har betydelse

Höstens val och den efterföljande parlamentariska turbulensen har skapat en väldigt komplicerad politisk situation i Göteborg. Det hela förvärras av ett infekterat samtalsklimat där tonläget är högt och grälsjukt. Åsikterna om vad som hänt och varför går starkt isär. Det gör det svårt för många att få en klar bild av läget. Men som tur är så finns det några…

Socialdemokratin och demokratin

Socialdemokratin och demokratin

Rickard Sandler, denna socialdemokratins mest bortglömda statsminister, skrev en gång att partiet inte bara ska garantera samhälleligt lugn. Det måste också svara mot folkliga krav på reformer. Regeringen Löfven II riskerar att bli historiens första S-ledda regering vars själva utgångspunkt är ökade klassklyftor. Socialdemokraterna har åtagit sig att genomföra ett 73 punkter långt liberalt reformprogram på uppdrag av tre liberala…

Makten och klassen

Makten och klassen

Det är en äldre kvinna med barsk röst som spänner blicken i en lokal politiker: Hur länge har du jobbat i kommunen, frågar hon? När mannen öppnar munnen för att svara lägger hon omedelbart till, med högre röst: Jag har jobbat i den här kommunen längre än vad du levt och du tänker hyvla min tjänstgöringsgrad. Hur fan tänker du?…

Konsten att inte ta sig vatten över huvudet

Konsten att inte ta sig vatten över huvudet

Hjalmar Branting var under mycket lång tid enda socialdemokratiska partiordförande att göra blocköverskridande samarbete till en central del av sin politiska inriktning. Många gånger, och mot generationer av motståndare, fick Branting försvara sin långsiktiga strategi om regeringssamverkan med det Liberala samlingspartiet. I slutet av 1910-talet lyckades han. Hjalmar Branting blev (om än mycket kortvarig) finansminister i en liberal-socialdemokratisk regering. Man…