Friheten vinner vi tillsammans

Friheten vinner vi tillsammans

Vår rörelse har vi till låns och det gäller även för det förtroende vi bär. De senaste veckorna har ett brett stöd visats mig i Socialdemokraterna i Göteborg genom nomineringar till partidistriktets ordförande. Stödet finns i olika föreningar, från stadsdelsföreningar, fackliga organisationer och sidoorganisationer. Det är också den bredd som gör vårt parti så starkt. Jag känner stor ödmjukhet över…

Ett nytt ledarskap för en ny tid

Ett nytt ledarskap för en ny tid

S-akademiker (Tjänstemännens S-förening) har beslutat att nominera Johan Büser till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Med nomineringen så skickades också ett tydligt budskap till partiet att det är viktigt att den öppna process som inletts får fortsätta. Socialdemokraterna i Göteborg befinner sig i en brytningstid. Valet av ny ordförande, liksom inom kort av ny gruppledare i kommunstyrelsen, kommer att…

Ny verksamhetsstrategi

Ny verksamhetsstrategi

På onsdagen den 6 februari samlades Tjänstemännens s-förening för att diskutera partidistriktets nya verksamhetsstrategi. Det är ett relativt kort dokument (12 sidor, finns att läsa som pdf) som handlar om hur partidistriktet ska arbeta under de kommande tre åren. Dokumentet börjar med en beskrivning av partidistriktets problem, vilket framförallt handlar om sjunkande medlemstal, och fortsätter med att beskriva vad man…

Ta tillbaka kontrollen

Ta tillbaka kontrollen

Under cirka 40 år har kontrollen över en rad samhällskritiska funktioner, som länge ansetts vara folkvalda politikers ansvar, gradvis överlåtits till en anonym marknad och teknokratiska institutioner utan demokratiskt mandat. Allt från förskolläraren och undersköterskan till lokföraren, apotekaren och snart även den lokala arbetsförmedlaren jobbar på uppdrag av privata bolag upphandlade av anonyma byråkrater, reglerade utanför Sveriges gränser. Riksbanken har…

Därför kandiderar jag

Därför kandiderar jag

Socialdemokraterna i Göteborg behöver en omstart. Alla krafter måste samlas för att ta oss vidare efter de aktuella diskussionerna och en längre tids opinionsmässig kräftgång. De senaste sex åren har jag haft förmånen att leda Socialdemokraternas grupp i regionfullmäktige. Det uppdraget handlar om att se till att alla ledamöter kommer till tals och får lägga sina förslag, se till att…

Förtvina eller förnya – valet är ditt

Förtvina eller förnya – valet är ditt

Efter tre år som ordförande för SSU Göteborg ska jag om några veckor avgå och lämna över till nästa generation. Det har varit det ett ärofullt uppdrag att ha; lärorikt, intensivt, nervöst, roligt och fantastiskt. Men den senaste tiden ganska jobbigt. Inte för att SSU-distriktet haft det tufft rent personligen, utan för att partiet i Göteborg inte kunnat vara en…

Dags att gå vidare

Dags att gå vidare

Söndagen den 3 mars hålls en extrakongress för att avgöra förtroendet för gruppledaren i kommunstyrelsen. Bakgrunden är att partiets distriktsstyrelse fattat beslut att uppmana gruppledaren att avgå. Bakom detta beslut ligger en lång och uppslitande intern process där det visat sig omöjligt att hitta en samförståndslösning. Partiets kandidatförsäkran är mycket tydlig och ger distriktsstyrelsen ett obestridligt mandat att avgöra huruvida…

Varför blev du socialdemokrat?

Varför blev du socialdemokrat?

Varje medlemskap i partiet bär sin historia. Berättelsen – den stora och viktiga berättelsen – ligger bara en fråga bort. – Varför blev du medlem? Svaren brukar oftast bära med sig vittnesbörd om upplevelser av ojämlikhet och rena orättvisor, om klassmedvetenhet och uppvaknande, om att bestämma sig för att ta ansvar och vara en del av en rörelse – en…

Vad är bäst för partiet?

Vad är bäst för partiet?

  Det har nog inte undgått någon att det råder en öppen konflikt på högsta nivå i Socialdemokraterna i Göteborg. Distriktsstyrelsen har meddelat att de saknar förtroende för Ann-Sofie Hermansson och uppmanat henne att avgå som gruppledare i kommunstyrelsen. Hermansson å sin sida vägrar lämna och har tagit offentlig strid om sitt förtroendeuppdrag. Partidistriktet har därför tvingats kalla till en…

Partikongress 2019

Partikongress 2019

  Den 22-24 mars är det partikongress i Örebro. Det kommer inte ske någon motionsbehandling men däremot kommer två programexter att antas, dels “Kunskap inför framtiden” som behandlar hur partiet ska möta kunskapssamhällets utmaningar och dels “Organisatoriskt reformprogram” som handlar om hur partiorganisationen ska förnyas. Förslag på texter (som ni kan läsa här) har skickats ut på remiss. Vår s-förening…