Arkitektur och demokrati

Arkitektur och demokrati

Under året som gått så har en arkitekturdebatt blossat upp i Göteborg. Bakgrunden är att Socialdemokraterna i Göteborg har tydliga skrivningar i sitt budgetförslag om att se till att det byggs mer i linje med den klassiska arkitektur som många av göteborgarna älskar, som exempelvis traditionella landshövdingehus, vilket tyvärr varit mycket ovanligt under de senaste decennierna. Bland göteborgarna har gensvaret…

En kortsiktigt hållbar migrationspolitik

En kortsiktigt hållbar migrationspolitik

Migrationskommittén släppte nyligen sitt slutbetänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Det är ett gediget och genomarbetat betänkande som presenterar en rimlig och välavvägd kompromiss när det gäller utformningen av svensk migrationspolitik. På en övergripande nivå kan betänkandets förslag förenklat sägas innebära att den tillfälliga lagens inriktning permanentas. Även om det finns många enskildheter att anmärka på och det sannolikt kommer att…

Så gör skolkapitalisterna profit på förortens barn

Så gör skolkapitalisterna profit på förortens barn

Tankesmedjan Balans fortsätter förtjänstfullt att granska marknadsstyrningen av svensk skola, som har förödande effekter på likvärdighet, kunskapsresultat och arbetsmiljö. I ett aktuellt inlägg tar Marcus Larsson på Balans vid där Lotsen slutade i en tidigare artikel om Viljaskolan som fått godkännande att öppna i Angered. Viljaskolan är av särskilt intresse för socialdemokrater då två av bolagsmännen är tidigare s-politiker med…

Vi behöver mer demokrati – inte mer kaos

Vi behöver mer demokrati – inte mer kaos

Höstens distriktskongress lär få ett digert program att behandla: I dagarna har föreningarna i distriktet lämnat in remisser till distriktsstyrelsen om såväl organisationsutredningen som utredningen om valkommitténs arbete, och nu ska det utarbetas skarpa förslag att besluta om på kongressen. Det är inte för mycket sagt att partiets framtid står och faller med att vi kan åstadkomma en lyckad förnyelse…

Flytta fram positionerna!

Flytta fram positionerna!

I skrivande stund har Covid-19 hållit Sverige i ett järngrepp i flera månader. För att minska effekterna dels av folks fysiska och psykiska lidande, dels av företagens utsatthet när mycket av deras verksamheter står helt still, har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder i form av ekonomiskt stöd uppgående till tiotals, sannolikt hundratals, miljarder kronor, och dessutom snabbt genomförda reformer…

Det migrationspolitiska spöket

Det migrationspolitiska spöket

I slutet av förra året skrev Lotsen om en spirande migrationspolitisk debatt i partiet. Sedan kom det en pandemi emellan och debatten dog ut. Många tyckte nog det var rätt skönt att slippa denna laddade fråga. Men migrationen är en ödesfråga som ingen undkommer. Givet den globala utvecklingen, med fortsatt geopolitisk instabilitet och ständigt accelererande klimatförändringar, så kommer migrationen bara…

Skeppsmäklaren som fick gå på plankan

Skeppsmäklaren som fick gå på plankan

Helene Odenjung, mångårig liberal gruppledare i Göteborg och partiets vice ordförande under hela allianseran, har meddelat att hon lämnar politiken vid årsskiftet. Beskedet var väntat. Trots sina 17 år i kommunstyrelsen och nästan 30 år i kommunfullmäktige har den liberala gruppledaren bara haft den formella makten i ett par år, varav de senaste som en del av ett historiskt svagt…

Fortfarande älskade, fortfarande starka

Fortfarande älskade, fortfarande starka

Denna första maj vill jag redovisa några pinfärska forskningsresultat som är bättre, mer långsiktiga nyheter för partiet än vad jag har sett på bra länge. Just nu firar vi visserligen triumfer i opinionsmätningarna i ljuset av Corona-krisen med en uppgång på nästan tio procentenheter den senaste månaden, men där säger pessimisten i mig att snabbt fånget mycket väl kan bli…

Skolan är ingen marknad

Skolan är ingen marknad

Den stora friskolereformen som drevs igenom av den borgerliga regeringen 1992 har kommit att förändra den svenska skolan i grunden. Sverige har en unikt liberal skolmarknad med kombinationen av fri etableringsrätt, fritt skolval, skolpeng och obegränsad möjlighet till vinstuttag för friskolor. Idag finns drygt 800 fristående skolenheter i Sverige. I Göteborg går 22 procent av grundskoleeleverna i friskola. Majoriteten går…

Bakslag för Bernmardoktrinen

Bakslag för Bernmardoktrinen

I november 2018 publicerade Lotsen en granskning av den så kallade ”Bernmardoktrinen”, den politiska strategi som Vänsterpartiet i Göteborg driver under ledning av sitt kommunalråd Daniel Bernmar. Strategin, att metodiskt angripa och underminera Socialdemokraterna för att ta över våra väljare och medlemmar, hade tidigare avslöjats av tidningen Flamman i en text av den förre distriktsordföranden Thaher Pelaseyed. Att det fanns…