Redaktionen/ december 21, 2021/ Opinion

DEBATT
Montage av porträttbilder mot bakgrund av en punktlista med sju reformförslag.

Patrik Lundqvist och Markus Kallifatides, S-föreningen Reformisterna. Foto: Privat

I Lotsen 6/2021 skrivs ett recept för Sverige och för socialdemokratin. Som medlemmar i S-föreningen Reformisterna blir vi glada av den tydliga riktning som S-akademikerna pekar ut för den ekonomiska politiken. Vi instämmer till fullo och ser fram emot att kroka arm med S-akademiker i att utveckla en ny och ambitiös socialdemokratisk politik för ökad jämlikhet. I den reformbudget som Reformisterna tagit fram de senaste åren finns många konkreta förslag på hur kapitalbeskattningen kan öka och användas för att finansiera en utbyggd välfärd och stärkta trygghetssystem.

Vår förening tillskrivs i ledartexten “övertygelsen att det har varit med en expansiv, lånefinansierad finanspolitik som socialdemokratin har skapat den nordiska välfärdsstaten och världens mest anständiga samhällsmodell” utan någon hänvisning till var vår förening skulle ha gett uttryck för detta. Vi har – i likhet med t.ex. nu bortgångne P-O Edin och en mycket lång rad fackekonomer – föreslagit att nu (eller nyss) reformera det finanspolitiska ramverket för att möjliggöra just “lånefinansiering av viktiga investeringar” och därmed underlätta för “en ändamålsenlig dimensionering av välfärden”.

Nu, i den situation vi befinner oss, finns ingen anledning för den offentliga sektorn att budgetera för ett finansiellt nettosparande. Vi har därför föreslagit lånefinansiering av offentliga investeringar på i storleksordningen 2,5 procent av BNP under en tioårsperiod (vilket förutsätter att det finanspolitiska ramverket reformeras). I ljuset av klimatomställningens nödvändighet och de många undersysselsatta och arbetslösa i landet finns behov av många typer av offentliga satsningar och investeringar, inte minst i infrastruktur.

Det är väldigt bra att många socialdemokrater är överens om det kloka i den inriktningen.

Markus Kallifatides
Ordförande Reformisterna

Patrik Lundqvist
Medlem av programutskottet Reformisterna

Slutreplik

Det gläder oss att publicera Reformisternas replik, för möjligheten att reda ut var vi har samsyn och var vi nog skiljer oss åt. Om bilden av att Reformisterna, liksom många vänsterdebattörer som åberopar Keynes, vill låna till välfärdsjobb inte stämmer så är det bara bra. I rapporten Totalrenovering av Sverige (2015) föreslog P-O Edin lånefinansiering inte bara för upprustning av t.ex. elnät, järnvägar, skolor och sjukhus utan också som resursförstärkning bland annat i skolan och för integrationsinsatser.

Vi är helt överens om behovet av en ekonomisk politik för ökad jämlikhet. Men vi kan inte låna till en ändamålsenlig dimensionering av välfärden. De löpande intäkterna måste förstärkas. Liksom Reformisterna vill vi se en skattereform som täpper till en mängd undantag, att kapitalinnehav inte gynnas framför lönearbete och att vi alla bidrar efter bärkraft. Likaså ska välfärden rensas från vinstjakt, marknadsstyrning och annat resursslöseri. Slutligen måste löntagarparten i den svenska modellen stärkas, ett perspektiv som idag till stor del är frånvarande i debatten om ekonomisk politik.

Vi ser fram emot att kroka arm med Reformisterna i utvecklandet av reformer på dessa områden.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 7 2021.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post