Redaktionen/ mars 13, 2023/ Böcker

Av Landsorganisationen i Sverige. Med bidrag av bland andra Rudolf Meidner, Gösta Rehn, Lars Ekdahl och Ola Pettersson.

I en tid när frågor om inflation, sysselsättning och arbetsmarknadens funktionssätt står i centrum för offentlig debatt på ett sätt som de inte gjort på länge är det särskilt angeläget att Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen görs tillgänglig för en bredare läsekrets än den inbitna arkivbesökaren. Denna rapport till LO-kongressen 1951 togs fram av en kommitté som till sig knöt två sedermera välkända utredare: Rudolf Meidner och Gösta Rehn. Det lade grunden till den så kallade Rehn-Meidnermodellen – den svenska modellens ekonomiska politik, som med samlat grepp om olika politikområden verkade för att kombinera låg inflation, full sysselsättning, hög ekonomisk tillväxt och och jämn inkomstfördelning under decennierna efter andra världskriget. Denna nyutgåva har ett förord av Ola Pettersson, LO:s chefsekonom 2011-2021, och ett efterord av Lars Ekdahl, professor emeritus i historia som bland annat skrivit biografi över Rudolf Meidner.

Boken kan du köpa den där du brukar köpa böcker, eller med hjälp av vår webbshop. Gilla gärna skriftseriens sida på Facebook.

ERBJUDANDE TILL OCH MED DEN 31 DECEMBER 2023!!!

Året ut erbjuder vi boken gratis till alla som är eller blir medlemmar i Tjänstemännens socialdemokratiska förening (S-akademiker) under denna period. På grund av fraktkostnader kan vi inte skicka boken till alla medlemmar, men den som skriver upp sig (länk till formulär) för erbjudandet och kommer till ett fysiskt arrangemang av föreningen får boken i sin hand.

Vill du vara säker på att inte missa någon kommande utgivning?

Share this Post