Redaktionen/ september 29, 2023/ Opinion

LEDARE

Lotsen kan nu äntligen berätta om ett nytt roligt samarbete som vi inlett med de fantastiska människorna på Slime PR, en nytänkande och innovativ byrå som sysslar med kommunikation och relationer. Via Slime kommer vi få massor av pengar från olika namnlösa kapitalintressen för vaga arbetsuppgifter som “rådgivning” och “samtidsorientering”.

Det handlar om tillväxt dummy, skulle man kunna säga. Tillväxt, tillväxt, tillväxt.

Det här är ju en fantastisk chans för oss som socialdemokrater att bygga broar och relationer med näringslivet, vilket är oerhört viktigt för Sveriges tillväxt och välfärd. Just det här med tillväxt är särskilt viktigt, det vill vi vara tydliga med. Tillväxt är ju själva förutsättningen för välfärden så därför behöver vi fokusera på att göra allt vi kan för att öka tillväxten. Det handlar om tillväxt dummy, skulle man kunna säga. Tillväxt, tillväxt, tillväxt. Tillväxt kommer att vara ett särskilt fokusområde för Lotsen framöver där vi kommer att bjuda in viktiga tillväxtföretag till intressanta samtal om hur vi skapar mer tillväxt tillsammans med ledande socialdemokrater som förstår att det är viktigt med tillväxt.

Vinster i välfärden är normal marknadsekonomi

Ett centralt tillväxtområde som hänger nära samman med välfärden är förstås företag i välfärdssektorn. Här finns det många olyckliga missförstånd och tankefel som behöver redas ut. Att engagerade lärare eller föräldrar startar en fin liten ideellt driven byskola så att deras barn slipper bussas till en gigantisk centralskola många mil bort kan ju inte vara ett problem. Att flera sådana skolor sedan hjälps åt, för att hitta skalfördelar, kan ju inte heller vara ett problem. Att de sedan bildar ett aktiebolag är helt naturligt och självklart kan det innebära att saudiska riskkapitalister, kinesiska staten eller vem som helst kan köpa upp svenska skolor. Det här är ju helt normal marknadsekonomi och det har vi socialdemokrater alltid försvarat.

Vissa påstår att detta leder till skolsegregation, fuskbetyg och annat tråkigt men det finns ju inga sådana samband. Så länge vi bygger allt större och dyrare kontrollsystem så är vi på den säkra sidan. Detsamma gäller andra välfärdsområden. Det är till exempel svårt att förstå varför det skulle vara fel med privat sjukvård. Privata företag får ju tjäna pengar på sjukhusprodukter som handsprit och toapapper, så varför skulle de inte få tjäna pengar på sjukhuskunder?

Misstror vi våra ledande företrädare?

Det finns som sagt många intressanta frågor som behöver belysas och där vi socialdemokrater har mycket att vinna på samtal och dialog med jobbskapare och entreprenörer. Men det kräver att vi släpper den otidsenliga beröringsskräck som vissa enstaka partiaktiva fortfarande lider av. Diskussionen om lobbyism är viktig och angelägen men har blivit alldeles för svartvit. Varför skulle det vara ett problem att ha tunga partiuppdrag och samtidigt få betalt av okända kapitalintressen för ospecificerade uppdrag? Misstror vi våra ledande företrädare? Har vi inget förtroende för deras förmåga att hålla isär uppdragen?

Att Lotsen nu kommer få betalt av anonyma kapitalintressen påverkar ju inte alls våra ställningstaganden och åsikter, vi är fortfarande helt oberoende och självständiga.

Att Lotsen nu kommer få betalt av anonyma kapitalintressen påverkar ju inte alls våra ställningstaganden och åsikter, vi är fortfarande helt oberoende och självständiga. Så vad skulle egentligen problemet vara om t.ex. partiets verkställande utskott skulle få några miljoner i fickan av Svenskt Näringsliv varje år? Vi har väl förtroende för våra företrädare att kunna hålla isär uppdragen? Nej, här måste vi socialdemokrater skärpa till oss och uppdatera vår samhällsanalys.

De karensregler som nyligen infördes för statsråd är alldeles för stränga och förhindrar konstruktiva dialoger med näringslivet, vilket i förlängningen är ett hot mot tillväxten. Rent generellt är lagstiftningen mot mutbrott otidsenlig. Det bör självklart vara möjligt för statsråd att anlitas av kapitalintressen för rådgivning i frågor som är viktiga för tillväxten. Som bekant har Lotsen tidigare haft en lite annorlunda syn på dessa frågor men det är viktigt att påpeka att vår förnyade analys inte har något att göra med vårt samarbete med Slime PR.

Ni litar väl på oss?

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 1 2023.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post