Litteratursamtal 7 maj 2024: Kritik av underdogmetafysiken

Litteratursamtal 7 maj 2024: Kritik av underdogmetafysiken

Samtal på Göteborgs Litteraturhus med Johan Söderberg I sin idéhistoriska essä Kritik av underdogmetafysiken (2022) spårar Johan Söderberg källorna till kulturkriget i den offentliga debatten tillbaka till vänsterns interna uppgörelse med arbetarrörelsen och marxismen. Som ett led i denna uppgörelse orienterade sig vänstern mot identitetskamper och mångkultur. Boken analyserar idéutvecklingen inom vänstern mot bakgrund av det nyliberala systemskiftet som ägde…

Lotsen Debatt 25 mars 2019: Vem ska leda S i Göteborg?

Lotsen Debatt 25 mars 2019: Vem ska leda S i Göteborg?

Medlemstidningen Lotsen arrangerade hearing på Pustervik med de fem kandidaterna till att bli distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg: Kerstin Alnebratt, Johan Büser, Patrick Gladh, Mattias Jonsson och Per Tenggren. Utfrågare: Johannes Hulter, kassör för Tjänstemännens socialdemokratiska förening.

Tankesmedjan Tiden 26 april 2018: Vart är vi på väg?

Tankesmedjan Tiden 26 april 2018: Vart är vi på väg?

Tankesmedjan Tiden arrangerade seminarium på ABF Stockholm kring vår bok Socialdemokratin i ett nytt århundrade: Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt (red. Payam Moula & Jimmy Sand, 2017). Panel: Ulrika Lorentzi, författare till texten ”Är det verkligen jobb vi vill ha, till varje tänkbart pris?”. Anne-Marie Lindgren, författare till texten ”Ett samtal om värderingar i ett nytt politiskt landskap”. Payam…

Ideologifest 4 maj 2011: Den sociala demokratins framtid

Ideologifest 4 maj 2011: Den sociala demokratins framtid

Tjänstemännens socialdemokratiska förening anordnade ett seminarium om socialdemokratisk ideologi och idéutveckling. Medverkade gjorde Marika Lindgren Åsbrink (medverkande i boken Nationalekonomi för vänstern, red. Peter Gerlach 2011), Anders Nilsson och Örjan Nyström (författare till böcker som Den globala utmaningen och jämlikhetens grunder, 2011), Ulf Bjereld och Marie Demker (författare till en trilogi böcker som avslutats med Den nödvändiga politiken, 2011), samt…