Redaktionen/ september 27, 2023/ Opinion

LEDARE

Lobbyfirmornas grepp om det svenska politiska systemet har hårdnat under senare år. De politiska entreprenörer som Lotsen skrev om 2019 rör sig nu obehindrat fram och tillbaka mellan lobbyuppdrag avlönade av okända kapitalintressen och tunga politiska positioner. Det börjar dessutom bli allt vanligare att arbeta som lobbyist samtidigt som man innehar viktiga politiska förtroendeuppdrag. Enorma summor slussas från anonyma kapitalintressen till svenska politiker och partitjänstemän utan väljares och partimedlemmars kännedom.

Vad kan det vara som gör att det ledande politiska skiktet i landet inte alls verkar intresserade av att stoppa kapitalintressen från att infiltrera det politiska systemet?

Trots, eller kanske snarare på grund av, detta så går det väldigt trögt med att reglera och rensa upp i lobbyträsket. Det verkar inte finnas något större intresse bland ledande politiker och politiska tjänstemän att ta tag i frågan. Man kan naturligtvis ställa sig frågan vad detta kan bero på. Vad kan det vara som gör att det ledande politiska skiktet i landet inte alls verkar intresserade av att stoppa kapitalintressen från att infiltrera det politiska systemet?  Det är en fråga värd att reflektera över.

I brist på kraftfulla initiativ från centralt håll så har dock en del gräsrötter engagerat sig. Den pigga och debattglada s-föreningen Reformisterna har på eget bevåg startat Lobbykollen, ett ideellt uppbyggt lobbyregister som gör det lite lättare att försöka hålla koll på alla påverkansoperationer som riktas mot det politiska systemet. Sverige saknar ju till skillnad från många andra länder ett officiellt register över lobbyister.

Reformisternas initiativ är oerhört välkommet och bör vara en tankeväckare för partiet centralt. Tillåts lobbyismens bläckfiskarmar att fortsätta nästla sig in i partierna, utan att partiernas centralorganisationer själva gör något för att försvara sig, så kommer troligen dessa gräsrotsinitiativ att bli allt vanligare. Bland vanliga väljare och partimedlemmar är toleransen för lobbyträskets slamkrypare nämligen extremt låg.

Ironiskt nog har Reformisternas vice ordförande själv nyligen blivit anställd som PR-konsult (parallellt med sitt uppdrag som förtroendevald s-politiker).

Väljarna och partimedlemmarna vill kunna känna sig säkra på att ledande politiker och parti-tjänstemän företräder deras vilja, inte anonyma kapitalägares önskningar. Ironiskt nog har Reformisternas vice ordförande själv nyligen blivit anställd som PR-konsult (parallellt med sitt uppdrag som förtroendevald s-politiker), vilket visar hur akut frågan är.

Det skulle därför inte vara förvånande om det snart kommer tas fler fristående initiativ i linje med Reformisternas Lobbykollen.  Det skulle t.ex. kunna vara en offentlig namninsamling där partiets förtroendevalda och anställda har möjlighet att skriva under på att de aldrig kommer att arbeta med lobbying riktat mot arbetarrörelsen på uppdrag av kapitalintressen. Det skulle vara relativt enkelt för en förening som Reformisterna att dra igång ett sådant initiativ och det skulle säkerligen generera stor uppmärksamhet, inte minst från partimedlemmarna själva. Det är  många partikamrater som gärna skulle vilja visa öppet att man inte är till salu.

Alternativet är att kapitalets makt över det demokratiska systemet obehindrat fortsätter att växa, att den politiska demokratin fortsätter urholkas och att Sverige allt mer utvecklas till en renodlad plutokrati. Det kan inte sägas vara en utveckling som ligger i linje med socialdemokratins ideologi och värderingar. Tvärtom borde varje aktiv socialdemokrat vilja bekämpa det till det yttersta.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 1 2023.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post