Redaktionen/ juni 18, 2019/ Böcker

Och andra texter om strukturomvandling, sysselsättning och trygghetssystem. Av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

Anders Nilssons och Örjan Nyströms gemensamma författarskap är nog den största guldgruvan i den svenska socialdemokratins idédebatt under 2000-talet. Ingenstans hittar man samma beläsenhet i de nutida tendenserna i världsekonomin – födelsetal, handelsflöden, och företagens organisering. De står för en samhällsanalys som lägger politikens ytskum åt sidan och ägnar sig istället åt de filosofiska principerna, de institutionella regelverken och de långsiktiga trenderna på samhällets marknivå. Det råder ingen tvekan om att det är i denna strukturreformistiska ansats som den svenska socialdemokratin kan hämta förnyad styrka. De texter som finns samlade i denna volym ingår i ett tema om förändringar på den svenska arbetsmarknaden i globaliseringens och nittiotalskrisens kölvatten, och hur detta hanterades av och påverkade de svenska trygghetssystemen: “Att återupprätta arbetslinjen” (2005), “Strukturomvandlingen och trygghetssystemen” (2009), “Den globala utmaningen och jämlikhetens grunder” (2011), samt “Dags att skrota ‘full sysselsättning’?” (2012).

Boken kan du köpa den där du brukar köpa böcker, eller med hjälp av vår webbshop. Gilla gärna skriftseriens sida på Facebook.

Vill du vara säker på att inte missa någon kommande utgivning?

Share this Post