Redaktionen/ november 28, 2022/ Opinion

LEDARE

Tack vare den historiska framgången för Göteborgs socialdemokrater och skickligt genomförda förhandlingar så har Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius lyckats skapa en stark koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och ett avtal med Centerpartiet som garanterar att den rödgröna budgeten går igenom kommunfullmäktige. Den nya rödgröna budgeten är tydligt präglad av den kloka och klassiska reformistiska socialdemokratiska politik som partiet gick till val på. Det är viktigt. Göteborgarna ska kunna lita på att vi så långt som möjligt faktiskt genomför den politik vi går till val på.

Budgeten i sin helhet kan läsas här.

Här återpubliceras Jonas Attenius anförande i budgetdebatten:

Ordförande, ledamöter, göteborgare.

Göteborg och landet befinner sig i kris. Nästan samtidigt som vaccinationerna rullades ut över landet och restriktionerna hävdes invaderade Ryssland Ukraina. Pandemins exportproblem och varubrist förvärrades av rusande energipriser, stegrande inflation, snabbt höjda räntor och allt dyrare livsmedel i butikerna. Göteborgarna och Göteborg tar skada av detta. Vanliga människor ser sin plånbok tunnas ut, reallöneminskningarna bli ett faktum, räntorna slå till mot kostnaden för att bo kvar i sitt eget hem.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar ansvar för Göteborg i krisen. Vi lägger våra favoritreformer åt sidan. Vi väntar med satsningar som hade behövts. Vi minskar inte ambitionerna, men vi stakar ut andra vägar för att nå dem. Våra tre partiers, vårt gemensamma styres, främsta mål är också våra främsta fokus: en mer sammanhållen stad, en mer klimatvänlig stad, en mindre segregerad stad, en mindre otrygg stad, en stad där välfärden kommer när det är kris. Först, en stad där bostadsbristen minskar, en stad där alla – oavsett bakgrund, oavsett härkomst, oavsett inkomstklass eller utbildningsnivå – kan skapa sig ett gott liv. Vi räknar upp. Genom hårda prioriteringar och hård disciplin gör vi en av de största uppräkningarna i modern tid. Sex procent. Sex procent, det är två miljarder svenska kronor, går till välfärden och de kommunala verksamheterna.

I alltför många kriser är det undersköterskorna, förskollärare, barnen, eleverna, de äldre, barnskötarna, klimatarbetet, spårvagnsresenärerna, de fattiga, de sjuka, ja, folkmajoriteten som fått betala priset. Inte igen.

I alltför många kriser är det undersköterskorna, förskollärare, barnen, eleverna, de äldre, barnskötarna, klimatarbetet, spårvagnsresenärerna, de fattiga, de sjuka, ja, folkmajoriteten som fått betala priset. Inte igen. Vanliga människors välfärd är inte en kostnadsregulator i kriserna. Barnens behov av utbildade förskollärare minskar inte för att energipriserna stegrar. De äldres behov av god omvårdnad på bra svenska minskar inte för att inflationen sticker iväg igen. Välfärdspersonalens behov av bra villkor, högre löner och fler kollegor minskar inte för att riksbanken höjer styrräntan. Göteborgs behov av bostäder, idrottsanläggningar, nya skolor och trygghet i stan minskar inte.

Nej, ordförande. Göteborg står inför ett par svåra år. Det kommer att krävas politiker som vågar prioritera. Det är upp till oss att kombinera det bästa med det möjliga. För oss är valet självklart: sätt välfärden först, bekämpa klimatkrisen, bryt segregationen, garantera tryggheten och bygga ihop Göteborg. Denna budget är det första steget på vägen dit.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 4 2022.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post