Vår tids löntagarfonder?

Vår tids löntagarfonder?

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson avgick i somras. Han föddes 1964 i ett glasarbetarhem i Kosta i Småland. Läste social linje på gymnasiet men anställdes redan som tonåring på Bröderna Hammarstedts verkstad i Växjö. Tiden som metallarbetare blev dock kort. Thorwaldsson var fackligt och politiskt aktiv och gjorde snabbt karriär inom politiken istället. Den alltid glade och pratsamme ”Kålle” hade lätt att…

Socialdemokratisk arkitektur

Socialdemokratisk arkitektur

Den fysiska miljön omkring oss påverkar oss på många olika sätt. Våra dagliga liv ser mycket olika ut beroende på hur den fysiska miljön, i form av hus, gator och offentliga platser, runt omkring oss är organiserade. En betydelsefull dimension av detta är den fysiska miljöns estetiska uttryck: husens arkitektur, formgivningen av gator och torg. Det handlar inte bara om…

Arkitektur och demokrati

Arkitektur och demokrati

Under året som gått så har en arkitekturdebatt blossat upp i Göteborg. Bakgrunden är att Socialdemokraterna i Göteborg har tydliga skrivningar i sitt budgetförslag om att se till att det byggs mer i linje med den klassiska arkitektur som många av göteborgarna älskar, som exempelvis traditionella landshövdingehus, vilket tyvärr varit mycket ovanligt under de senaste decennierna. Bland göteborgarna har gensvaret…

En kortsiktigt hållbar migrationspolitik

En kortsiktigt hållbar migrationspolitik

Migrationskommittén släppte nyligen sitt slutbetänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Det är ett gediget och genomarbetat betänkande som presenterar en rimlig och välavvägd kompromiss när det gäller utformningen av svensk migrationspolitik. På en övergripande nivå kan betänkandets förslag förenklat sägas innebära att den tillfälliga lagens inriktning permanentas. Även om det finns många enskildheter att anmärka på och det sannolikt kommer att…

Så gör skolkapitalisterna profit på förortens barn

Så gör skolkapitalisterna profit på förortens barn

Tankesmedjan Balans fortsätter förtjänstfullt att granska marknadsstyrningen av svensk skola, som har förödande effekter på likvärdighet, kunskapsresultat och arbetsmiljö. I ett aktuellt inlägg tar Marcus Larsson på Balans vid där Lotsen slutade i en tidigare artikel om Viljaskolan som fått godkännande att öppna i Angered. Viljaskolan är av särskilt intresse för socialdemokrater då två av bolagsmännen är tidigare s-politiker med…

Vi behöver mer demokrati – inte mer kaos

Vi behöver mer demokrati – inte mer kaos

Höstens distriktskongress lär få ett digert program att behandla: I dagarna har föreningarna i distriktet lämnat in remisser till distriktsstyrelsen om såväl organisationsutredningen som utredningen om valkommitténs arbete, och nu ska det utarbetas skarpa förslag att besluta om på kongressen. Det är inte för mycket sagt att partiets framtid står och faller med att vi kan åstadkomma en lyckad förnyelse…

Flytta fram positionerna!

Flytta fram positionerna!

I skrivande stund har Covid-19 hållit Sverige i ett järngrepp i flera månader. För att minska effekterna dels av folks fysiska och psykiska lidande, dels av företagens utsatthet när mycket av deras verksamheter står helt still, har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder i form av ekonomiskt stöd uppgående till tiotals, sannolikt hundratals, miljarder kronor, och dessutom snabbt genomförda reformer…

Det migrationspolitiska spöket

Det migrationspolitiska spöket

I slutet av förra året skrev Lotsen om en spirande migrationspolitisk debatt i partiet. Sedan kom det en pandemi emellan och debatten dog ut. Många tyckte nog det var rätt skönt att slippa denna laddade fråga. Men migrationen är en ödesfråga som ingen undkommer. Givet den globala utvecklingen, med fortsatt geopolitisk instabilitet och ständigt accelererande klimatförändringar, så kommer migrationen bara…

Skeppsmäklaren som fick gå på plankan

Skeppsmäklaren som fick gå på plankan

Helene Odenjung, mångårig liberal gruppledare i Göteborg och partiets vice ordförande under hela allianseran, har meddelat att hon lämnar politiken vid årsskiftet. Beskedet var väntat. Trots sina 17 år i kommunstyrelsen och nästan 30 år i kommunfullmäktige har den liberala gruppledaren bara haft den formella makten i ett par år, varav de senaste som en del av ett historiskt svagt…

Beslut vid motionsmötet 2020

I torsdags (3/9) hade föreningen motionsmöte inför höstens distriktskongress. Mötet behandlade tolv motioner, och beslutade att bifalla följande sju motioner och därmed skicka dem till höstens distriktskongress i föreningens namn. Johansson och Forsberg – Kyrkbytorget Kästel – Fristående kulturproducenter Lindfors et al. – Skriv under FN:s kärnvapenförbud Persson – Vasagatans allé Persson – Kostnadsberäkningar för säsongsinfluensa Persson – Generations/Integrationsfestival Sand…