Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen

Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen

Av Landsorganisationen i Sverige. Med bidrag av bland andra Rudolf Meidner, Gösta Rehn, Lars Ekdahl och Ola Pettersson. I en tid när frågor om inflation, sysselsättning och arbetsmarknadens funktionssätt står i centrum för offentlig debatt på ett sätt som de inte gjort på länge är det särskilt angeläget att Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen görs tillgänglig för en bredare läsekrets…

Att återupprätta arbetslinjen

Att återupprätta arbetslinjen

Och andra texter om strukturomvandling, sysselsättning och trygghetssystem. Av Anders Nilsson och Örjan Nyström. Anders Nilssons och Örjan Nyströms gemensamma författarskap är nog den största guldgruvan i den svenska socialdemokratins idédebatt under 2000-talet. Ingenstans hittar man samma beläsenhet i de nutida tendenserna i världsekonomin – födelsetal, handelsflöden, och företagens organisering. De står för en samhällsanalys som lägger politikens ytskum åt…

Socialismen inför verkligheten

Socialismen inför verkligheten

Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik. Nils Karlebys klassiker från 1926 i varsamt språkbearbetad nyutgåva. Karlebys bok är en socialdemokratisk klassiker, med ett betydande inflytande på Tage Erlanders generation och en viktig ingång till att förstå efterkrigstidens socialdemokratiska tänkande. Tidigare utgåvor av boken har varit svåra att få tag på, varför vi genom nyutgivningen velat erbjuda den till en ny…

Socialdemokratin i ett nytt århundrade

Socialdemokratin i ett nytt århundrade

Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt. Red. Payam Moula och Jimmy Sand. Vägen framåt för socialdemokratin består inte i vare sig att bli mer populistisk eller att anpassa politiken till opinionsundersökningar bland medelklassen. Denna antologi samlar några essäer från personer som tänkt till om vår tids stora utmaningar: hållbarhet, jämlikhet, arbete, migration, med mera. Boken kan du köpa där du…