Redaktionen/ mars 19, 2019/ Opinion

LEDARE

S-akademiker (Tjänstemännens S-förening) har beslutat att nominera Johan Büser till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Med nomineringen så skickades också ett tydligt budskap till partiet att det är viktigt att den öppna process som inletts får fortsätta. Socialdemokraterna i Göteborg befinner sig i en brytningstid. Valet av ny ordförande, liksom inom kort av ny gruppledare i kommunstyrelsen, kommer att ha betydande påverkan på partiets riktning. Det är ett vägval som kommer att ha stora konsekvenser. Som SSU:s avgående ordförande Amalia Rud Pedersen mycket träffande uttryckte det här i Lotsen nyligen så är det ett val mellan att förtvina eller att förnya sig. Vågar vi inte göra en genomgripande nystart med friska krafter så är risken överhängande att kräftgången kommer att fortsätta. Då kommer vi antagligen att få se såväl medlemsantalet som väljarstödet sjunka ännu mer. Det kan mycket väl sluta med att vi blir politiskt marginaliserade under lång tid framöver.

Vi har de senaste tio åren förlorat både en stor del av våra väljare och en stor del av våra medlemmar. I en sådan situation är det lätt att börja drömma sig tillbaka till forna glansdagar. Tänk vad enkelt och trevligt allt var förr i tiden. Ju förr desto bättre. Om vi bara gör som fordomdags så ordnar sig allt. Men det är en falsk och farlig illusion. Dels var historien aldrig så entydig som den framstår i efterhand. Dels går det inte att möta samtidens och framtidens utmaningar med gårdagens lösningar. Det borde vara självklart för en historiematerialistisk rörelse. Förändrade sociala och ekonomiska förhållanden kräver förändrade organisationsformer och nya politiska verktyg. Det går inte att fastna i det förgångna om vi vill kunna påverka framtiden. Det är hög tid att se verkligheten i vitögat. Det politiska landskapet i Göteborg har förändrats dramatiskt under de senaste åren. Det finns ingen väg tillbaka. På gott och ont så är 1900-talet slut för alltid. Vi måste framåt, i vår nya tid och med våra nya förutsättningar.

Vi kan blicka bakåt, söka tryggheten i det gamla, välkända och invanda. Vi kan klamra oss fast vid det som varit. Eller så vågar vi blicka framåt och genomföra den nödvändiga föryngringen och förnyelsen av partiet. Det är ett val som kommer påverka fler än oss själva. En socialdemokrati som sluter sig inåt och blir en krympande kyrka för gamla släktingar och åldrande bekanta kommer inte heller att kunna vara en stark och relevant folkrörelse för frihet, jämlikhet och solidaritet. Då lämnar vi fältet fritt för samhällets högerkrafter, vilket direkt kommer att drabba vanligt folk. Vi behöver verklig förnyelse och vi behöver den omgående. Vi har varken tid eller fallhöjd nog att skjuta upp den nödvändiga nystarten genom att välja en ”övergångslösning”, i väntan på något annat. En övergångslösning vore i praktiken en undergångslösning.

Vi kan inte heller kosta på oss att låta dessa avgörande framtidsfrågor gömmas undan i slutna rum. Det är helt nödvändigt att ha öppna, transparenta processer där de vanliga medlemmarna får ett stort inflytande. För att bidra till det kommer Lotsen att genomföra en öppen hearing med kandidaterna, dit alla förstås är hjärtligt välkomna. Vi ses på Pustervik den 25 mars och hoppas på en rak och frejdig diskussion. Välkomna!

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 4 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post