Lotsenpodden nr 2/2021: Bostäder för vanligt folk (gäst: Peter Gerlach)

Lotsenpodden nr 2/2021: Bostäder för vanligt folk (gäst: Peter Gerlach)

Med LO-ekonomen Peter Gerlach som särskilt inbjuden gäst tar Lotsenpodden den här gången upp ekonomernas roll i samhällsdebatten, frågan om nationalekonomin är borgerlig, samt – framför allt – bostadsmarknaden och vad som behövs för att få den att fungera för vanligt folk. Tänkare och verk som nämns i avsnittet: Peter Gerlach, Bättre bostadsförsörjning: Reformförslag för 20-talets bostadsmarknad (LO, 2020) Nationalekonomi…

”De håller på med åderlåtning” – premiär för Lotsenpodden!

”De håller på med åderlåtning” – premiär för Lotsenpodden!

I allra första avsnittet av Lotsenpodden tar vi vår utgångspunkt i en aktuell debatt om byggnader i det offentliga rummet, för att i diskussionen komma in på frågor som demokrati, meritokrati och klass, ägande som social funktion, och inte minst den grundläggande skillnaden mellan liberalism och socialism. Tänkare och verk som nämns i avsnittet: Karin Johannisson, t.ex. Medicinens öga (1990)…