Redaktionen/ juni 11, 2021/ Podd

I allra första avsnittet av Lotsenpodden tar vi vår utgångspunkt i en aktuell debatt om byggnader i det offentliga rummet, för att i diskussionen komma in på frågor som demokrati, meritokrati och klass, ägande som social funktion, och inte minst den grundläggande skillnaden mellan liberalism och socialism.

Tänkare och verk som nämns i avsnittet:

  • Karin Johannisson, t.ex. Medicinens öga (1990)
  • Sheri Berman, The Primacy of Politics (2006)
  • Malte Jacobsson, Minnesbilder (1964)
  • John Locke, t.ex. Andra avhandlingen om styrelseskicket (1690, på svenska senast 2016)
  • Gunnar Adler Karlsson, Funktionssocialismen (1967)
  • Hans Zetterberg, t.ex. Zetterberg i urval (2011)

Avsnittet finns även på Spotify.

Share this Post