Redaktionen/ mars 15, 2022/ Redaktionellt

AKTUELLT

Tjänstemännens socialdemokratiska förening har nyligen hållit sitt årsmöte och i samband med detta fick styrelsen en delvis ny sammansättning:

Arvid Kästel

Ledamot och studieorganisatör. Uppvuxen i Värmland med politiken i modersmjölken. Göteborgare sedan många år. Kombinerar programmering och piano yrkesmässigt, och läser politik och filosofi på fritiden. Nyfiken på nya metoder att skapa ett jämlikt och blomstrande samhälle.

Elisabeth Hulter

Ledamot. Uppvuxen i Uppsala. Flyttade till Göteborg för tjugo år sedan för att läsa statsvetenskap. Aktiv i GSHF och senare Tjänstemännen där jag under en period var kassör. Har jobbat som utredare inom skolförvaltningen i Bollebygd och som politisk sekreterare i VGR. Sedan 2015 är jag stadssekreterare i kommunstyrelsen. Hoppas kunna bidra till den öppna och trivsamma stämning som präglar föreningen och med infallsvinklar kring likvärdig skola, en fråga som engagerar mig särskilt.

Erik Vestin

Ledamot och medlemsansvarig. Född och uppvuxen i Linköping med föräldrar som var tjänstemän i den offentliga sektorn. Flyttade till Göteborg 2008. Har doktorerat i statsvetenskap på en avhandling om klassröstningen i Sverige och är nu utredare/statistiker på Myndigheten för kulturanalys. Har varit en del av styrelsen sedan 2015. Jag vill i år framförallt arbeta för att föreningen ska växa och förbättra dess mottagande av nya medlemmar.

Jimmy Sand

Ordförande. Göteborgare sedan 2004, utredare i statlig tjänst och uppvuxen i Grums med föräldrar som var industriarbetare. Vill betona föreningens grundläggande syfte att stärka socialdemokratins ställning bland tjänstemän, det vill säga högutbildade löntagare, då en klassallians som samlar det stora folkflertalet mot kapitalägarna är nyckeln till ett jämlikt samhälle och en bättre framtid. Det bygger på socialdemokratisk idéutveckling och starkt medlemsengagemang, där vår förening kan bli ännu bättre än vad den redan är.

Johannes Hulter

Kassör. Född och uppvuxen i Uppsala. Göteborgare sedan 1996. Fil mag i idé- och lärdomshistoria och praktisk filosofi. Sedan 2014 stadssekreterare för S i kommunstyrelsen, numera även stabschef. Hoppas kunna arbeta för en genomgripande politisk och organisatorisk förnyelse av partiet.

Josef Akar

Ersättare. Född och fostrad i östra Göteborg, men halva familjen kommer från den sydlibanesiska byn al-Khiam. Har studerat statsvetenskap med mera. Stadssekreterare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen. Vill att socialdemokratin och arbetarrörelsen ska vara medborgarnas språkrör mot apparaten – aldrig tvärtom.

Lisa Norrgren
Ersättare och första maj-ansvarig. Nydisputerad nationalekonom som snart börjar jobba som statistiker och vårdanalytiker på Västra Götalandsregionen. Uppvuxen i Lund och älskar körsång. Vill att alla i Sverige ska ha tillgång till en god sjukvård och att medborgarnas hälsa inte ska styras av deras utbildning eller klassbakgrund.

Share this Post