Redaktionen/ oktober 5, 2020/ Opinion

LEDARE

Distriktskongress för Socialdemokraterna i GöteborgHöstens distriktskongress lär få ett digert program att behandla: I dagarna har föreningarna i distriktet lämnat in remisser till distriktsstyrelsen om såväl organisationsutredningen som utredningen om valkommitténs arbete, och nu ska det utarbetas skarpa förslag att besluta om på kongressen. Det är inte för mycket sagt att partiets framtid står och faller med att vi kan åstadkomma en lyckad förnyelse av organisationen. Medlemstalen har länge varit vikande. Den historiskt höga organisationsgraden har varit en mycket viktigare källa till socialdemokratins styrka i Sverige än att man har haft den exakt rätta ideologiska appellen, eller justprecis de här ståndpunkterna. Som framgår av föreningens remissvar (se längre fram i detta nummer) finns det mycket att glädjas åt i dessa utredningar, med framförallt organisationsutredningens betoning på gräsrotsinflytande.

Idén att distriktskongressen ska besluta om alla platser i alla styrelser och nämnder är så absurd att det är svårt att låta bli att undra vad de som drivit den egentligen har velat åstadkomma.

Men det finns också saker i dessa utredningar som är mycket bekymmersamma. Valkommittéutredningens förslag har varit en långdragen historia, och gruppen som skötte utredningen kunde trots stort engagemang i frågan och många turer inte komma fram till ett enigt förslag. Möjligen är det i dessa omständigheter man ska söka förklaringen till förslagets ärligt talat huvudlösa aspekter. Samtidigt är idén att distriktskongressen ska besluta om alla platser i alla styrelser och nämnder så absurd att det är svårt att låta bli att undra vad de som drivit den egentligen har velat åstadkomma. Med partiets nuvarande ställning rör det sig om långt över 500 uppdrag. Det räcker med att ett fåtal av dessa blir omdiskuterade för att en hel kongressdag ska gå åt i debatter och omröstningar. Tid som hade kunnat användas till aktiviteter som är betydligt mer meningsfulla för medlemsinflytandet, som motionsbehandling.

Det sätter också alla ideal om en jämlik representation efter kön, ålder och utländsk bakgrund ur spel, då en kongress knappast klarar av att väga olika delar av ett förslag mot varandra. Det lär heller knappast ge några nya möjligheter åt nya medlemmar, utan kan i praktiken bara utnyttjas av personer som har redan har breda nätverk och är välkända i partiet. Som förslagstexten nosar på blir det också en orimlig logistik att ordna ifall majoritetsförhållandena är oklara och förhandlingarna om nämndplatser drar ut på tiden. Detta scenario ligger verkligen inte långt borta, utan var vad som hände senast på hösten 2018, när dessa överenskommelser kom till stånd bara dagar innan kommunfullmäktige skulle fatta sitt beslut. Tanken på att det på den tiden skulle gå att kalla till en kongress och fatta beslut i stadgeenlig ordning på ett sätt som skulle vara meningsfullt för medlemmarna är rent löjeväckande. Vi sätter därför vårt hopp till att distriktsstyrelsen korrigerar dessa saker i sitt förslag. Parollen ”mer medlemsinflytande” stöds helhjärtat av Lotsen, men alla förslag som marknadsförs under den är inte konstruktiva.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 2 2020.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post