Redaktionen/ maj 27, 2019/ Opinion

LEDARE

I början av maj presenterade Socialdemokraterna sin valplattform till Europaparlamentsvalet. Det är en kort men välskriven text som lyfter fram de fyra områden som partiet ser som de centrala politiska områdena att arbeta med inom EU. Kortfattat beskrivs områdena såhär:

Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap.

Ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter löntagares intressen före storföretagens, försvarar svenska kollektivavtal, stoppar skattefusk – där fler kvinnor jobbar och som ligger i framkant för att skapa nya, gröna jobb. Europa ska gå framåt tillsammans.

Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås. Europa ska visa världen vägen.

Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid och värnar internationellt samarbete, verkar för en fri och rättvis världshandel, stärker insatserna för Europas säkerhet och tar gemensamt ansvar för migrationspolitiken. Europa ska bygga gemensam säkerhet.

Inriktningen framstår som rimlig och välavvägd. De fyra politiska områden som lyfts fram är onekligen avgörande för socialdemokratin och Europasamarbetet. Det som möjligtvis saknas är en tydligare beskrivning av hur detta ska gå till, vilka politiska reformer inom ramen för EU som de svenska socialdemokraterna tänker sig ska åstadkomma det man efterfrågar. En annan fråga som blir lite hängande i luften är hur EU-samarbetet hjälper oss att i högre grad nå dessa mål på nationell nivå. På många områden är Sverige långt mer ”socialdemokratiskt” än de flesta länder i Europa. En vanlig kritik mot EU-samarbetet är ju därför också att EU påverkar Sverige mer än vi påverkar EU. Det är en kritik som, givet den konservativa och nationalistiska politiska trend som blir allt starkare, kan komma att växa och bli allt mer högljudd. Det ställer krav på oss socialdemokrater.

Hur argumenterar vi för att Sverige genom EU-samarbetet kommer att stärka demokratin inom EU, snarare än att EU försvagar demokratin i Sverige? Vad säger vi till dem som menar att det inte är den svenska modellen inom arbetslivet som exporteras till EU, utan den europeiska som importeras till Sverige? Är vi verkligen säkra på att Sverige kan göra mer för klimatet som en del av EU än på egen hand? Underlättar eller försvårar EU-samarbetet för Sverige att ha en hållbar och rimlig migrationspolitik?

För närvarande verkar det inte finnas någon större opinion för en ”Swexit”, det vill säga att Sverige ska lämna EU. Det mesta tyder på att vi lämnat den diskussionen bakom oss. Men samtidigt är EU-samarbetet utsatt för hård press, både inifrån och utifrån. Beroende på den politiska utvecklingen nationellt och internationellt så kan läget förändras. Då måste vi vara förberedda på att ta den diskussionen.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 5 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post