Redaktionen/ mars 1, 2019/ Opinion


LEDARE

Söndagen den 3 mars hålls en extrakongress för att avgöra förtroendet för gruppledaren i kommunstyrelsen. Bakgrunden är att partiets distriktsstyrelse fattat beslut att uppmana gruppledaren att avgå. Bakom detta beslut ligger en lång och uppslitande intern process där det visat sig omöjligt att hitta en samförståndslösning. Partiets kandidatförsäkran är mycket tydlig och ger distriktsstyrelsen ett obestridligt mandat att avgöra huruvida förtroendevalda har partiets förtroende eller inte. Det borde alltså inte krävas en extrakongress för att avgöra det. Om partiet meddelar att man saknar förtroende så går man, svårare än så är det inte. För de flesta socialdemokrater är det en självklarhet. Tycker man att distriktsstyrelsen fattat ett felaktigt beslut går det att ställa dem till ansvar vid kommande kongress. Vill man söka förnyat förtroende så kan man kandidera igen. Läget är glasklart.

Att distriktsstyrelsen i detta fall ändå har valt att hålla en extrakongress får man väl se som att man är särskilt angelägen om att beslutet ska ha full legitimitet bland medlemmarna. Med tanke på omständigheterna så är det kanske ett klokt beslut. För de enskilda ombuden, som ju inte varit delaktiga i den långa och komplicerade process som ligger bakom situationen, är det dock naturligtvis omöjligt att vrida och vända på alla detaljer i ärendet. Det är inte heller deras uppgift. En kongress är ingen offentlig rättegång av amerikanskt typ som pågår i flera månader och ombuden är ingen jury. Därför är det helt rätt att den fråga som kongressen har att ta ställning till är av principiell natur och kan avgöras med ett enkelt ställningstagande: Gäller kandidatförsäkran alla som skrivit på den? Om svaret på den frågan är ja, vilket det självklart borde vara, så betyder det att kongressen fastställer att det är distriktsstyrelsen som äger rätten, mellan kongresser, att besluta om partiets representanter har partiets förtroende eller ej. Det gör det också enkelt att ta ställning till den andra frågan på dagordningen, om entledigande av gruppledaren i kommunstyrelsen.

Förtroende är inte en juridisk fråga eller något som man kan processa sig till. Förtroende har man till skänks och det kan återkallas närsomhelst. 

Det är en fullt förståelig mänsklig drivkraft att söka personlig upprättelse. Men ett förtroendeuppdrag i en ideell förening är inget man har rätt till. Förtroende är inte en juridisk fråga eller något som man kan processa sig till. Förtroende har man till skänks och det kan återkallas närsomhelst. Det är dags att släppa den personliga prestigen och sätta omsorgen om partiet främst. Distriktsstyrelsens hantering av frågan och eventuella ansvar för situationen kan hanteras i god ordning på ordinarie kongress.

När ombuden samlas på söndag så bör de noga tänka igenom konsekvenserna av hur de väljer att rösta. Vill man att den här konflikten ska fortsätta urarta eller vill man istället skapa förutsättningar för en förnyelse och återuppbyggnad av partiet? Det borde vara ett självklart val. Förhoppningsvis kan kongressens beslut fattas med en mycket tydlig majoritet, det skulle underlätta den läkningsprocess som behöver komma efteråt. Därefter börjar dock det riktiga jobbet. Det krävs en rejäl nystart för partiet och det kan inte åstadkommas utan stora politiska och organisatoriska förändringar.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 3 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post