Redaktionen/ januari 18, 2019/ Opinion

Fyra socialdemokratiska partifunktionärer står vid en vagn på Järntorget i Göteborg.

DEBATT

2018 var ett hårt år för den göteborgska socialdemokratin. Trots en stark valspurt så måste ett valresultat på 20 procent klassas som riktigt dåligt. Det betyder att partiet på tre val nästan halverat sitt väljarstöd från att 2006 ha fått 36 procent i kommunalvalet.  Men Socialdemokraternas nedgång i valet var ingenting i jämförelse med Moderaternas, de tappade mer än var tredje väljare. Efter ett sådant katastrofval kunde inte ens den mest optimistiske moderat hoppas på att förhandlingsresultatet skulle leda till att de fick ta över ordförandeposten i kommunstyrelsen. Men till borgarnas stora glädje kunde en enad allians efter månader av förhandlingar ta över styret utan några som helst sakpolitiska eftergifter. Anledningen till att detta gick att genomföra var en djupt splittrad vänster.

Det enda som på allvar kan sätta käppar i hjulet för dagens majoritet är en gemensam rödgrönrosa budgetmotion som inkluderar Socialdemokraterna. 

Det finns många förklaringsfaktorer till Socialdemokraternas dåliga förhandlingsutfall, men att enahanda döma ut det som Vänsterpartiets fel är varken sant eller fruktsamt om målet är att minska borgarnas inflytande. Det som behövs är en strategi för att åstadkomma förändring. Valmatematiken talar sitt tydliga språk; Alliansen kan bara få igenom sin budget så länge som vänstern är splittrad, annars behöver de Demokraternas aktiva stöd. Det enda som på allvar kan sätta käppar i hjulet för dagens majoritet är en gemensam rödgrönrosa budgetmotion som inkluderar Socialdemokraterna. Oavsett vad som ligger till grund för den splittring som skett inom förra mandatperiodens rödgrönrosa block så bör det därför bara finnas ett alternativ för alla de som vill förhindra nedskärningar och utförsäljningar, och det är att enas.

För det dåliga valresultatet har Socialdemokratin bara sig själv att skylla, sådana är demokratins spelregler. För att vända den nedåtgående trenden behöver Socialdemokraterna därför bli bättre på att presentera en politik som väljarna uppfattar som relevant. Det här är svårt och kommer att kräva hårt arbete. Men ett parti som lyckas attrahera många medlemmar och där medlemmarna är med och fattar de avgörande besluten kommer med största sannolikhet också att vara relevant för en större del av väljarna. Fördelen av att vara många handlar inte främst om att kunna knacka fler dörrar, det handlar om att bättre kunna förstå vår samtid. Genom att lyssna till många olika perspektiv skapas en bättre bild av stadens utmaningar och möjligheter.

När makt fördelas till gräsrötterna blir det mer intressant att vara en del av den folkrörelsen och man tillåts vara delaktig i att skapa förändring utan att behöva slåss om de höga positionerna.

I Göteborg har partiet de senaste åren tappat nästan hälften av sina medlemmar, och samtidigt, eller kanske är det just orsaken bakom, har det inom partiet funnits en avsaknad av en djupare diskussion kring de verkligt viktiga frågorna för stadens framtid. I andra partidistrikt finns en trend av ökat medlemsinflytande, exempelvis väljer allt fler distrikt att utse sina främsta företrädare genom direkta val. I till exempel Stockholm har avgörande inflytande över stora infrastrukturfrågor lagts i händerna på medlemmarna. Det har lett till hårda strider men effekten verkar inte ha varit avskräckande. Partiet har lyckats läka och därigenom också skapat en ökad legitimitet för besluten. Medlemsantalet ligger där på en stabil nivå, tvärtemot trenden av sjunkande medlemsantal i landet. Kanske beror det just på att medlemskapets värde har höjts i och med att dessa avgörande beslut legat i händerna på medlemmarna. När makt fördelas till gräsrötterna blir det mer intressant att vara en del av den folkrörelsen och man tillåts vara delaktig i att skapa förändring utan att behöva slåss om de höga positionerna.

2019 blir ett avgörande år för om den göteborgska socialdemokratin ska lyckas vända den negativa trenden. Det kommer att krävas tydliga strategier och hårt arbete. Kortsiktigt handlar det om att inte lämna walk over till borgarna. Väljarna förväntar sig att vi gör allt i vår makt för att hindra högerns framfart och kampen om den här mandatperioden har bara börjat. Långsiktigt handlar det om att bygga ett parti som är starkt nog att återigen kunna leda en styrande majoritet. Det görs genom att bygga partiet underifrån och genom att kraften i rörelsen tillåts skapa verklig förändring.

My Alnebratt
Socialdemokrat

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 1 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post