Beslut vid motionsmötet 2020

I torsdags (3/9) hade föreningen motionsmöte inför höstens distriktskongress. Mötet behandlade tolv motioner, och beslutade att bifalla följande sju motioner och därmed skicka dem till höstens distriktskongress i föreningens namn. Johansson och Forsberg – Kyrkbytorget Kästel – Fristående kulturproducenter Lindfors et al. – Skriv under FN:s kärnvapenförbud Persson – Vasagatans allé Persson – Kostnadsberäkningar för säsongsinfluensa Persson – Generations/Integrationsfestival Sand…