Redaktionen/ oktober 29, 2019/ Opinion

Mattias Jonsson står på en scen, framför texten Höstkongress 2019.

Partidistriktets ordförande Mattias Jonsson öppnade årets höstkongress. Foto: Socialdemokraterna i Göteborg.

LEDARE

Vid distriktskongressen i helgen var Tjänstemännens motion om karens vid övergångar från kommunala politiska uppdrag till lobbyuppdrag i näringslivet det mest omdebatterade förslaget, av alla nittionio inkomna motioner.

Det var mycket glädjande att se att Tjänstemännens förslag väckte engagemang, och att det stöddes även av många talare från andra föreningar. Förslaget om ta fram regelverk mot denna korruption kommer nu att gå vidare till distriktsstyrelsen som ska undersöka en del tekniska aspekter på frågan och återkomma med förslag till nästa kongress. Vi ser storligen fram emot detta!

Tråkigare att se var att en del ledande personer i distriktet inte verkar hålla med om att frågan är allvarlig. De tycks mer oroade över att reglerna ska ”gå för långt”, än angelägna om att göra något åt problemet. Att socialdemokratiska företrädare går direkt från tunga politiska förtroendeuppdrag, eller från partiuppdrag, till att verka som näringslivets lobbyister i rakt motsatt politisk riktning, har haft en demoraliserande verkan på arbetarrörelsen i flera decennier. Varje sådan övergång försvagar trovärdigheten i våra anspråk på att företräda vanligt folks intressen. Varje sådan övergång försvårar också våra möjligheter att använda den makt och det förtroende som folket gett oss.

Det blir därför en viktig uppgift för Tjänstemännen att följa frågan och ta del i processen kring styrelsens förslag. Förhoppningsvis kan detta få fler medlemmar och föreningar i olika delar av landet att engagera sig i frågan.

Även Sverige som land har varit naivt och helt saknat regelverk mot denna form av korruption. Den lagstiftning som nu har kommit på plats kring statliga uppdrag är ett mycket gott initiativ, men förmodligen nödvändigt att förstärka längre fram. Ett år framstår som en alldeles kort karenstid för personer med djup kännedom om de offentliga institutionernas tänkande kring prioriteringar och förhandlingar. Åtminstone en mandatperiod torde vara nödvändigt, så de gamla nätverken har lösts upp något, och personer på centrala positioner har bytts ut åtminstone delvis.

Det är hög tid att slänga ut månglarna ur templet. Inte för att de som individer nödvändigtvis har medvetet sluga och illasinnade intentioner. De flesta personer som tar den här sortens jobb har ett gäng av vänner som försvarar dem, som vet att de är bra människor och aldrig medvetet skulle arbeta för att underminera arbetarrörelsen. Och det är helt möjligt att dessa vänner har rätt. Men vad som händer i dessa processer av övergångar, anställningar, rådgivning, överföring av kunskap från det ena till det andra opinionsbildningsprojektet och så vidare, är att ansvaret tunnas ut så att det blir omöjligt att ”sätta dit” någon personligen. Hela systemet måste bort. Det finns flera sätt att komma till rätta med detta, och att hindra de enskilda från att göra sådana övergångar är ett första steg.

Den större processen har bara börjat.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 8 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post