Redaktionen/ mars 5, 2019/ Opinion

Per Tenggren (pressbild VGR) mot bakgrund av Järntorget. OBS! Bilden är ett montage.

DEBATT

Socialdemokraterna i Göteborg behöver en omstart. Alla krafter måste samlas för att ta oss vidare efter de aktuella diskussionerna och en längre tids opinionsmässig kräftgång. De senaste sex åren har jag haft förmånen att leda Socialdemokraternas grupp i regionfullmäktige. Det uppdraget handlar om att se till att alla ledamöter kommer till tals och får lägga sina förslag, se till att gruppen gemensamt diskuterar sig fram till beslut och därefter ge gruppen bästa möjlighet att driva de frågor vi gemensamt kommit fram till. Den erfarenheten tror jag kommer till nytta för partidistriktet om jag väljs till ordförande.

För att lyckas måste de dagliga politiska frågorna men också den ideologiska diskussionen bli en levande del av vår praktik. Vi behöver öka medlemmarnas möjlighet att vara med och forma politiken på riktigt.

Inför vårens partikongress i Örebro skriver partistyrelsen att socialdemokratins verksamhetsidé är det goda politiska samtalet. Jag tycker att vi i Göteborg ska ha betydligt större ambitioner. Vår verksamhetsidé är att förändra samhället, en uppgift som måste inkludera våra medlemmar och våra potentiella väljare och som är ett arbete både i närtid och på längre sikt. Ett samhälle som präglas av jämlikhet, trygghet och utveckling är inte omodernt. Tvärtom är det grunden för att Göteborg internationellt ses som en föregångare. För att lyckas måste de dagliga politiska frågorna men också den ideologiska diskussionen bli en levande del av vår praktik. Vi behöver öka medlemmarnas möjlighet att vara med och forma politiken på riktigt. Det måste gälla både utmaningarna i göteborgspolitikens närtid, likaväl som de stora utmaningarna med klimatförändringar, globalisering och växande klyftor. Och när partiet diskuterar problem i vår närhet så måste det leda till handling. För att kunna påverka och ha synpunkter behövs kunskap och få olika idéer om hur man kan lösa ett visst problem.

Partiet måste utveckla organisationen för att bli bättre på att ge medlemmarna förutsättningar för meningsfulla samtal om de samhällsproblem vi vill lösa, skapa flera olika arenor att föra diskussioner och formulera lösningar. Vi behöver nya former för att möta människor oavsett om det är i bostadsområden eller på arbetsplatser eller olika medier. Socialdemokraterna måste bli ännu bättre på att möta väljarna och diskutera med dem om deras erfarenheter av att bo och verka i Göteborg. För att detta ska bli riktigt meningsfulla möten, oavsett om det är på ett torg, i en förening, på jobbet eller under dörrknackning, så behöver medlemmarna få verktyg att föra politiska diskussioner på allvar som jag skissat ovan. Politiska samtal utan möjlighet att föra vidare de åsikter vi samlar på oss är i längden ganska meningslösa. Och när det inte gick precis den väg man själv önskat, måste besluten som fattas återkopplas och motiveras.

Vårt parti kommer ur folkrörelserna, ett sätt att tillsammans lösa gemensamma problem innan välfärden fanns. Folkrörelser är än idag viktiga för att organisera människors behov på ett demokratiskt sätt.

Vi behöver utveckla folkrörelsearbetet. Vårt parti kommer ur folkrörelserna, ett sätt att tillsammans lösa gemensamma problem innan välfärden fanns. Folkrörelser är än idag viktiga för att organisera människors behov på ett demokratiskt sätt. Det kan handla om att ordna språkkvällar för dem som behöver utveckla sin svenska, mattestöd för elever som kommer efter, eller danskvällar för pensionärer som vill komma ur ensamheten och röra på sig. Folkrörelsearbete är det verktyg vi själva eller tillsammans med andra organisationer, använder vid sidan om det parlamentariska arbetet för att förändra samhället till det bättre. Detta arbete behöver utvecklas och stödjas.

Vi socialdemokrater behöver fler kompisar både bland väljarna och bland övriga partier. Vi behöver förändra hur vi uppfattas av andra. Men för att göra det måste vi också ta tag i vår organisation och genomföra en del tuffa förändringar som märks. Vi behöver komma närmare människor och ge flera medlemmar bättre förutsättningar att engagera sig i frågor som intresserar dem. De idéer jag står för är inte nya, det är tack och lov många som tänker som jag. Det jag kan bidra med är vilja och förmåga att samla allas insatser, och konkreta planer för hur vi ska komma igång. Det ger Socialdemokraterna i Göteborg en behövlig nystart som hämtar sin kraft ifrån vår ideologi och våra medlemmar.

Per Tenggren
Socialdemokrat

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 3 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post