Rapporter

Tjänstemännens socialdemokratiska förening har ingått samarbete med Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg, som sedan starten 2011 bland annat har gett ut en lång rad rapporter för att främja en djupare debatt inom aktuella ämnen av relevans för arbetarrörelsen. Tankeverksamheten instiftades av ABF Göteborg, Socialdemokraterna i Göteborg, LO Göteborg och Göteborgs arbetareförening.

Då Tankeverksamhetens redaktör och intellektuella motor Anders Nilsson gick bort i april 2018 efterträddes han av en redaktion bestående av Ann-Marie Ljungberg och Jimmy Sand. Samarbetet med Tjänstemännens socialdemokratiska förening innebär bland annat att du kan ta del av rapporterna här på vår webbplats och genom vårt nyhetsbrev prenumerera på utskick om nya rapporter eller seminarier i anknytning till någon rapport.

Nedan kommer du att finna samtliga rapporter från Tankeverksamheten att läsa som pdf.

Filters Sort
61
Örjan Nyström

Meritokrati är ett ideal som går tillbaka till franska revolutionens kritik av det gamla aristokratiska privilegiesamhället, och kan än i dag vara en viktig motkraft mot nätverksmygel och korruption. Örjan Nyström använder i denna rapport begreppet meritokratism för att beteckna hur meritokratiska argument istället används för att maskera och legitimera klassorättvisor och blockera vägarna till ökad social rörlighet.

december
2018
60
Ingvar Johansson

På den politiska dagordningen står frågor om hur Sverige bör hantera flyktingströmmar, ekonomisk migration, skatteflykt och lönedumpning. Ingvar Johansson argumenterar för att det behövs en perspektivförskjutning i synen på Sverige för att på allra bästa sätt kunna lösa dessa frågor. Sverige bör inte längre ses som en traditionell nationalstat, utan som en hybridstat.

september
2018
59
Ann-Marie Ljungberg
Jimmy Sand
Johan Lönnroth

Det brukar talas om feminismens tre vågor, från kampen för rösträtt, över kritik av samhällsmönster till ifrågasättande av hur vi uppfattar kön. Kanske, skriver Ann-Marie Ljungberg, Johan Lönnroth och Jimmy Sand, befinner vi oss just nu i en övergång till något nytt. Är det dags att ställa frågor om lidande och lycka på sätt som också omfattar dem längst där nere?

juni
2017
58
Åke Magnusson
Anders Nilsson

Åke Magnusson och Anders Nilsson tecknar bilden av globaliseringen, dess ursprung, nuläge och vart vi är på väg. Ämnet är mer aktuellt än någonsin när globaliseringskritiska strömningar gör sig gällande i både Europa och Förenta staterna, tyngdpunkten förflyttas i världsekonomin och den internationella handeln tycks stagnera.

april
2017
57
Christer Persson
Stefan Carlén

Socialdemokratin har målet att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Är det möjligt? Finanspolitiska rådet och SNS Konjunkturinstitut säger nej. Stefan Carlén och Christer Persson, ekonomer med anknytning till arbetarrörelse, säger ja. Men det behövs en starkare ekonomisk politik än vad regeringen för idag.

januari
2017
56
Anders Nilsson

En mycket stor grupp nyanlända flyktingar väntar på att få påbörja vägen till fast fotfäste i det svenska samhället. Samtidigt har vi en tilltagande brist på efterfrågad arbetskraft som sannolikt kommer att fördjupas med befolkningsutvecklingen. Hur ska vi få ihop det? Den frågan diskuteras i denna rapport av Anders Nilsson.

november
2016
55
Anders Högström
Anders Lindberg
Anders Nilsson
Ann-Marie Ljungberg
Cecilia Dalman Eek
Johan Flanke
Lars Wenander
Marie Demker
Nathalie Besér

Att GP står på ruinens brant i ekonomisk mening har skapat rubriker i andra media. En krets socialdemokratiska skribenter har under kollektiv signatur ”Fyrvaktaren” i ett år granskat och kommenterat ledarsidans omvandling under Alice Teodorescu. De menar att tidningen i en övergång från socialliberalism till högerpopulism gjort bankrutt även politiskt.

september
2016
54
Anders Nilsson

Med utgångspunkt i frågan om höjda löner kan stimulera tillväxten, utifrån Hillary Clintons hållning i frågan, diskuterar Anders Nilsson John Maynard Keynes och vår tids olika keynesianismer. Vilket är egentligen arvet efter nationalekonomins store reformator?

augusti
2016
53
Örjan Nyström

”Ressentiment” är ett missnöje med utvecklingen och tidens ordning som alltid riktas mot ”de andra”. Innebörden varierar med betraktaren och utsiktspunkten i klassamhället. Örjan Nyström granskar hur begreppet har använts av bl.a. Nietzsche, Scheler och Wendy Brown, och diskuterar socialpsykologin hos vår tids kommunitära reaktioner i ett ojämlikt samhälle.

augusti
2016
52
Jimmy Sand
Johan Lönnroth

Tankeverksamheten ger ut två kapitel ur den kommande Den tredje vänstern av Johan Lönnroth och Jimmy Sand - ”Klassamhälle i omvandling” och ”Det svarta hålet socialismen”. Boken gavs ut första gången år 1997 med Lönnroth som författare, och har spelat en stor roll för kommunismens övergång till demokratisk socialism i Sverige. Föreliggande kapitel är helt nyskrivna.

juni
2016
51
Ingvar Johansson

”Globalisera välfärdspolitiken. Men i lagom reformistisk takt.” Det är slutsatsen i Ingvar Johansson filosofiska studie av välfärdspolitikens förutsättningar i dagens värld. På vägen mot slutsatsen görs nerslag hos Alan Gerwirth, Amartya Sen, Martha Nussbaum och Seyla Benhabib.

april
2016
50
Johan Lönnroth

Johan Lönnroth gör en kritisk betraktelse över Olof Palme och den socialdemokratiska utopin, och hur detta arv har förvaltats på sina håll inom arbetarrörelsen. ”Det är bra”, skriver Anders Nilsson i ett förord. ”Palme är värd att minnas som han var, inte som djävul i någras ögon och helgon i andras.”

februari
2016

2015

49. En död Marx, en åldrad Liedman och dagens unga vänster (Ingvar Johansson, december 2015)

48. Ett långt brev (Bosse Elmgren, november 2015)

47. Vilken framtid har försvarsindustrin? (David Ljung, november 2015)

46. Vart är Kina på väg? (Anders Nilsson, augusti 2015)

45. Europeiska unionens grekiska kris (Anders Nilsson, juli 2015)

44. Sommarlektyr: Om Grekland, missundsjuka, Marx och sorg som flyter (Ann-Sofie Hermansson, Ingvar Johansson, Anders Nilsson & Örjan Nyström, juli 2015)

43. Förskolan, barnen och framtiden (Sven Bremberg, juni 2015)

42. Kris i befolkningsfrågan? Om urbanisering och jämlikhet (Cecilia Dalman Eek, maj 2015)

41. Globalisering och förtjänst – fallet Zlatan (Ingvar Johansson, april 2015)

40. Mer frihandel = fler jobb? Sysselsättningseffekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA (David Ljung, mars 2015)

39. För en jämlikhetsutredning (Ann-Sofie Hermansson, Anne-Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson & Levi Svenningsson, februari 2015)

2014

38. Läget i världen (Anders Nilsson, december 2014)

37. Två essäer (Örjan Nyström, oktober 2014)

36. Istället för valanalys (Anders Nilsson & Örjan Nyström, september 2014)

35. Från defensiv till offensiv och framåtsyftande socialdemokrati (Colin Crouch, juni 2014)

34. Det polytekniska bildningsidealet och den tredje industriella revolutionen (Anders Nilsson & Örjan Nyström, maj 2014)

33. Den svenska vänsterns historia (Johan Lönnroth & Jimmy Sand, april 2014)

32. Vad kan vi vinna på att göra de sjuka jobben friska? (David Ljung, mars 2014)

31. Socialdemokratin och skapelsen av allmänintresset (Sheri Berman, januari 2014)

2013

30. Tre texter om skolan (Anna Johansson, Linus Glanzelius, Jan Nilsson, Olle Ludvigsson, Pasi Sahlberg & Anders Nilsson, december 2013)

29. Kina – risk eller räddning för jobben i Sverige och Europa? (David Ljung, oktober 2013)

28. Organisera eller rekrytera? En rapport om facklig förnyelse (Erik Bengtsson, Jack Rolka & Fredrik Ståhle, september 2013)

27. Koldioxid och klimat: Perspektiv på en vetenskaplig bedömning (Sandrine Bony, Bjorn Stevens, Isaac Held, John Mitchell, Jean-Louise Dufresne, Kerry Emanuel, Pierre Friedlingstein, Stephen Griffies & Catherine Senior, augusti 2013)

26. Att förstå världen (Anders Nilsson, juli 2013)

25. Det dynamiska förhållandet mellan kodifierad och icke-kodifierad kunskap (Peter S. Adler, april 2013)

24. Arbetsförsäkring åt alla! (Lars Ag, Bo Elmgren, Helmuth Föll, Sune Gidgård & Stig Lahti, april 2013)

23. Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet? (David Ljung, mars 2013)

22. Jämlikhet med en lycklig bourgeoisie: Den socialdemokratiska vägen till jämlikhet (Gösta Esping-Andersen, mars 2013)

21. Välfärdskapitalism med jämlikhetsnorm? (Ingvar Johansson, februari 2013)

20. Att skifta överskottet i bytesbalansen till inhemska investeringar (Erik Bengtsson, Sören Mannheimer, Anders Nilsson & Örjan Nyström, januari 2013).

2012

19. Gläntan i skogen – om socialdemokratins utmaningar i en ny tid (Delvin Arsan, Tor Gustafsson & Stig-Björn Ljunggren, december 2012)

18. Nystartszoner – möjligheter, hot eller retoriskt slag i luften? (Anders Nilsson, november 2012)

17. Är vi smarta nog för de nya jobben? (David Ljung, november 2012)

16. Dags att skrota “full sysselsättning”? (Anders Nilsson & Örjan Nyström, november 2012)

15. Ett förslag till socialdemokratisk handlingslinje mot riskkapitalister i välfärden (Johan Büser & Anna Johansson, september 2012)

14. Upphandlingar och nerköp: Om lagstadgad social dumpning i byggnadsbranschen (Christer Thörnqvist & Charles Woolfson, september 2012)

13. Underbara dagar framför oss: Om sociala investeringsstrategier med barnperspektiv för hållbar storstadsutveckling i kunskapssamhället (Anders Nilsson, juli 2012)

12. Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige (Kerstin Littke, juni 2012)

11. Nya tider – nya jobb: Utmaningar och utvecklingsvägar i jobbpolitiken (David Ljung, juni 2012)

10. Arbetsmiljörapport (Erik Bengtsson, Jack Rolka & Fredrik Ståhle, maj 2012)

9. Arbetarrörelsen och hotet från högerpopulisterna (Anna-Lena Lodenius & Mats Wingborg, april 2012)

8. Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna (Anders Nilsson & Örjan Nyström, april 2012)

7. Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering (Roland Kadefors, mars 2012)

6. Fragment av en hegeliansk historieskrivning över nationalekonomin ur svensk horisont (Johan Lönnroth, februari 2012)

5. Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA? (Erik Bengtsson, januari 2012)

4. Trafficking i Europa (Sofia Jonsson, januari 2012)

2011

3. Att investera i barn och utjämna livschanser (Gösta Esping-Andersen, november 2011)

2. Obligatorisk valfrihet? Nej tack! (Anna Johansson, november 2011)

1. Ny strategi för jämlikhet (Anders Nilsson & Örjan Nyström, september 2011)