Sverige som hybridstat: Det krävs en perspektivförskjutning i synen på Sverige

På den politiska dagordningen står frågor om hur Sverige bör hantera flyktingströmmar, ekonomisk migration, skatteflykt och lönedumpning. Ingvar Johansson argumenterar för att det behövs en perspektivförskjutning i synen på Sverige för att på allra bästa sätt kunna lösa dessa frågor. Sverige bör inte längre ses som en traditionell nationalstat, utan som en hybridstat.

Nedladdningar: 1

Mer information

Författare

Ingvar Johansson

Utgivningsår

2018

Sidantal

18

Om författaren

Ingvar Johansson (bosatt i Lund) är professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet. Ur politisk-filosofisk synpunkt var han 1970-91 skribent i den marxistiska tidskriften Zenit, åren 2004-08 krönikör i organisationen Vägval Vänstersnätveckotidning, och redan åren 2013-16 publicerade han ett antal skrifter hos Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg; under hösten 2017 också ett par debattartiklar i den socialdemokratiska veckotidningen Aktuellt i Politiken (nr 33 och 45). Om honom som allmän filosof kan man läsa på hans hemsida (http://www.ingvarjohansson.se).
Klickar man på hemsidan på ”Side Topics” och ”Political Philosophy”, så hittar man några av hans politisk-filosofiska skrifter.