Ressentiment – socialpsykologiska aspekter av ojämlikhet

”Ressentiment” är ett missnöje med utvecklingen och tidens ordning som alltid riktas mot ”de andra”. Innebörden varierar med betraktaren och utsiktspunkten i klassamhället. Örjan Nyström granskar hur begreppet har använts av bl.a. Nietzsche, Scheler och Wendy Brown, och diskuterar socialpsykologin hos vår tids kommunitära reaktioner i ett ojämlikt samhälle.

Nedladdningar: 3

Artikelnr: 53 Kategori:

Mer information

Författare

Örjan Nyström

Sidantal

54

Utgivningsår

2016

Om författaren

Örjan Nyström (f. 1949) är författare och tidigare utredare vid LO Göteborg. Tillsammans med Hans och Lars Nyström har han skrivit lärobokspaketet Perspektiv på historien för gymnasieskolan. Under pseudonymen Per Forsman skrev han flera uppmärksammade essäsamlingar på 1980- och 90-talen, bl.a. Arbetets arv (1989), samt under eget namn Mellan anpassning och motstånd (2001). Tillsammans med Anders Nilsson har han skrivit Den sociala demokratins andra århundrade? (2005), Reformismens möjligheter (2008), Globaliseringen och jämlikhetens grunder (2011) och Jämlikhetsnormen (2012) samt ett antal rapporter för Tankeverksamheten. Utkommer på Celanders förlag i september 2016 med Flyktingkrisen och den svenska modellen (tillsammans med Anders Nilsson). Örjan Nyström är hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.