Palme och den socialdemokratiska utopin – en bitvis självbiografisk betraktelse

Johan Lönnroth gör en kritisk betraktelse över Olof Palme och den socialdemokratiska utopin, och hur detta arv har förvaltats på sina håll inom arbetarrörelsen. ”Det är bra”, skriver Anders Nilsson i ett förord. ”Palme är värd att minnas som han var, inte som djävul i någras ögon och helgon i andras.”

Nedladdningar: 1

Artikelnr: 50 Kategori:

Mer information

Författare

Johan Lönnroth

Månad

februari

Sidantal

32

Utgivningsår

2016

Om författaren

Johan Lönnroth är matematiker och nationalekonom vid Göteborgs universitet och har varit ledamot i Göteborgs kommunstyrelse och i riksdagen för Vänsterpartiet. Mellan åren 1999 och 2003 var han förste vice partiordförande för Vänsterpartiet, mellan 2004 och 2009 ordförande för Vägval Vänster.

Har bl.a. skrivit böckerna Marxismen som politisk ekonomi: en kritik av några moderna Marxtolkningar (1977), Politisk ekonomi: svenska och internationella tanketraditioner (1989) samt ett stort antal artiklar i svenska och utländska tidskrifter, huvudsakligen om ekonomisk idéhistoria. Han är aktuell med boken Albin Ström och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse (andra upplagan 2016) och med rapporterna Fragment av en hegeliansk historieskrivning över nationalekonomin från svensk horisont (2014) och Den svenska vänsterns historia (2015, tillsammans med Jimmy Sand) på Tankeverksamheten.