Meritokratismens värdegrund: Om jämlikhet och meritokrati

Meritokrati är ett ideal som går tillbaka till franska revolutionens kritik av det gamla aristokratiska privilegiesamhället, och kan än i dag vara en viktig motkraft mot nätverksmygel och korruption. Örjan Nyström använder i denna rapport begreppet meritokratism för att beteckna hur meritokratiska argument istället används för att maskera och legitimera klassorättvisor och blockera vägarna till ökad social rörlighet.

Nedladdningar: 0

Artikelnr: 61 Kategori:

Mer information

Författare

Örjan Nyström

Utgivningsår

2018

Månad

december

Sidantal

58

Om författaren

Örjan Nyström (f. 1949) är författare och tidigare utredare vid LO Göteborg. Tillsammans med Hans och Lars Nyström har han skrivit lärobokspaketet Perspektiv på historien för gymnasieskolan. Under pseudonymen Per Forsman skrev han flera uppmärksammade essäsamlingar på 1980- och 90-talen, bland annat Arbetets arv (1989), samt under eget namn Mellan anpassning och motstånd (2001). Tillsammans med Anders Nilsson har han skrivit Den sociala demokratins andra århundrade? (2005), Reformismens möjligheter (2008), Globaliseringen och jämlikhetens grunder (2011), Jämlikhetsnormen (2012) Flyktingkrisen och den svenska modellen (2016) och samt ett antal rapporter för Tankeverksamheten. Örjan Nyström är hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.