Var med och forma den nya politiken

Socialdemokraternas kongress nästa år ska anta ett nytt partiprogram, och arbetet har redan dragit igång ute i partiföreningarna och bland medlemmarna. Alla kloka tankar och idéer som baseras på socialdemokratisk ideologi behöver nu samlas ihop. Det skriver Malin Dahlström i sin krönika.

Socialdemokraterna ska få ett nytt partiprogram. Vilket verkligen behövs. Det råder allt för stor osäkerhet om hur partiet ställer sig i olika frågor. Till exempel vinstuttagen för privata företag inom välfärden, men det finns också andra frågor där Socialdemokraterna inte är helt glasklara, till exempel gäller det skolfrågor och integrationsfrågor.

Det stora problemet är att partiet försvinner helt i framtidsfrågorna och saknar visioner för framtiden. Vad vill vi göra med samhället?

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Just nu är läget i svensk politik farsartat. Oppositionen, och särskilt Socialdemokraterna justerar sin politik efter vad den borgerliga regeringen gör och tycker. Tycker regeringen en sak, så tycker Socialdemokraterna inte så, men nästan. I sin tur sitter regeringen och väntar på vad Socialdemokraterna ska tycka och tänka och vilka frågor som Socialdemokraterna ska lyfta upp för att kunna justera regeringspolitiken utifrån det. När skattesänkningarna är till stor del genomförda och fler är svårt att få majoritet för, då finns det inte mycket kvar för de borgerliga att göra.

De väntar och oppositionen väntar, på nästa val. Då ska saker hända. Då ska nya löften ges och ny politik tas fram. Men det räcker inte. Sverige står inte still bara för att dess ledning gör det.

Det finns massor med problem och utmaningar att ta tag i. De allra största och viktigaste är borgerligheten varken förmögen eller intresserade av att lösa: arbetslösheten, sjuktalen, miljöfrågorna, segregationen, barnfattigdomen och ojämställdheten.

Socialdemokraterna säger sig vilja lösa problemen, men har få lösningar och idéer om hur det ska kunna göras. Därför behöver nu alla kloka tankar och idéer som baseras på en socialdemokratisk ideologi samlas ihop. Programkommissionen har gett ut sitt första material för medlemmar och föreningar inom Socialdemokraterna att arbeta kring. Frågorna är inte små, de är avgörande för Socialdemokraternas framtid. Materialet finns på Socialdemokraternas hemsida och kommissionen vill ha svar från alla medlemmar.

Alla som är upprörda, förbannade och besvikna över hur det ser ut i Socialdemokraterna idag borde försöka använda den energin positivt och besvara frågorna från programkommissionen. Framförallt är det väldigt spännande att diskutera frågor som: Hur kan arbetarrörelsen påverka utvecklingen i en global värld? Hur kan jämställdheten mellan män och kvinnor förstärkas i praktiken? Hur undviker vi att kunskapssamhället skapar nya klyftor mellan människor?

Socialdemokratin är en folkrörelse och ska så fortsätta vara. Det är tillsammans som vi ska forma en politik för framtiden som människor tror på och vill vara med och förverkliga.

Arbetet med ett nytt partiprogram och en ny politik får inte glömmas bort eller hamna i skymundan på grund av ledarfrågan för Socialdemokraterna. Låt oss sätta oss ned och prata politik i våra S-föreningar. Hur ska Socialdemokratin möta de framtida utmaningarna?

MALIN DAHLSTRÖM

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna. Krönikan har publicerats som ledare i Gotlands Folkblad/Gotlands Tidningar 30 januari 2012.

Tjänstemännens socialdemokratiska förening startar nu en studiecirkel kring arbetet med partiprogrammet. Första träffen är i morgon.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , , ,