Vägen till gröna folkhemmet

Det rödgröna samarbetet om att bilda ett regeringsalternativ i valet 2010 var kanske mer en strategisk allians som inte nådde ända fram, än ett ömsesidigt utbyte för fördjupad idéutveckling. Men det har gjorts ambitiösa försök att förena det röda och det gröna.

Under valrörelsen 2010 samlade SSU:s idépolitiska tidskrift Tvärdrag i samarbete med den gröna tankesmedjan Cogito och det till Vänsterpartiet närstående Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS, en rad skribenter i den spännande antologin Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras (Leopard förlag, 2010). Med bidrag av bland andra Kajsa Borgnäs, Angela Aylward, Gustav Fridolin, Ali Esbati och Magnus Wennerhag förs där en levande debatt kring hur arbetarrörelsens idéer om jämlikhet och solidaritet kan förenas ned den gröna rörelsens visioner om hållbarhet och lokal demokrati.

Tidskriften Libertas nr 2/2010 med tema rödgrönt.

Tidskriften Libertas, som ges ut av S-studenter, gjorde sommaren 2010 ett nummer på tema rödgrönt. Bland andra Lena Sommestad, Ali Esbati, Maria Ferm, Per Gahrton och Mikael Pettersson, Vänsterns Studentförbund, delade med sig av sina tankar i nr 2/2010.

Brittiska tankesmedjan Compass, med sina 40.000 medlemmar mer likt Naturskyddsföreningen än Arbetarrörelsens tankesmedja, samlade förra året en rad skribenter från såväl vänstern som den gröna rörelsen med en liknande ambition som Tvärdrag, CMS och Cogito. Det resulterade i e-boken Good Society / Green Society? (pdf, 2011).

Arbetarrörelsens tankesmedja har under det gångna året försökt blåsa liv i Göran Perssons gamla idé om det gröna folkhemmet. Bland annat lät man Mats Engström skriva rapporten Ett grönt folkhem för 2010-talet (pdf, 2011). I samband med publiceringen skrev kanslichefen Ove Andersson på Dagens Arenas debattsida: ”Dags att blåsa liv i visionen om det gröna folkhemmet”. En annan rapport från tankesmedjan på temat, Klimatpolitik och full sysselsättning (2011), skrevs av Lena Sommestad.

IF Metall, industriarbetarförbundet som fram tills nyligen leddes av Stefan Löfven, tog för ett par år sedan fram rapporten Hotet mot miljön: Industrin – en del av lösningen (pdf, 2009). Rapporten betonar industrins roll i den gröna omställningen, och pekar på faktorer som begränsar industrins möjligheter att snabbt ställa om till mer hållbar verksamhet. Man lyfter fram betydelsen av investeringar i forskning, utveckling och kommersialisering av ny teknik, samt av en samordnad reglering av utsläpp.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , ,