Ställ högre krav på de unga

Hur ser vi till att alla elever går ut grundskolan och gymnasiet med fullgoda kunskaper? Hur kan vi öka samverkan mellan gymnasiet och högskolan samt gymnasiet och arbetsmarknaden? Det är två av frågorna som Malin Dahlström i sin krönika menar att regeringens utbildningspolitik inte klarar av att besvara.

Så har utbildningsminister Jan Björklund (FP) kommit med ett nytt galet förslag. Förslaget handlar om att undergräva gymnasieskolan och utbildningssystemet i största allmänhet. Istället för att satsa på gymnasieskolan (i statsbudgeten för 2012 gjorde regeringen nedskärningar med 675 miljoner kronor på gymnasieskolan) och ställa högre krav på gymnasisterna vill Björklund skapa ett riktigt B-lag med elever som bara behöver något års yrkeskunskaper (utan teori).

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Det är inte särskilt svårt att klara sig igenom gymnasiet och det är få som kämpat, pluggat och slitit och inte klarar sig igenom gymnasiet. Snarare är det så att det är skoltrötta elever som inte riktigt förstår vikten av en fullgjord gymnasieutbildning, elever som har andra problem eller som valt fel som inte tar sig igenom gymnasiet. Genom att stötta dessa elever och ställa krav på att de ska ta sig igenom gymnasiet och anpassa utbildningen hjälper vi dem. Att göra gymnasiet obligatoriskt vore ingen dum idé. Men att ställa lägre krav och ha låga förväntningar på vad ungdomar klarar av hjälper ingen.

När Björklund tror att det räcker med praktiska kunskaper för att klara yrkeslivet visar det hur långt bort från verkligheten han befinner sig. Det behövs mängder med teoretiska kunskaper för att vara anställningsbar idag. Det byggs in certifikat, diplom, yrkesexamina och behörighet i allt fler yrken.

Samhället är mer komplext och har högre krav därför behövs mer och längre utbildning. Dessutom behöver du i allt fler yrken kunna kommunicera skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska, skriva rapporter, läsa lagar, instruktionsböcker och så vidare. Att ta bort de ämnen där eleverna får träna på detta är att göra dem en riktig björntjänst.

Dessutom kan man inte räkna med att ha samma yrke under ett helt yrkesliv, dagens unga måste ha en bred bas att bygga på för att kunna byta inriktning, göra karriär eller starta eget.

Den neddragning av allmänbildning och teori som Björklund redan genomdrivit för eleverna på yrkesförberedande program är fullt tillräcklig och kommer skapa problem för flera av studenterna i deras fortsatta yrkesliv. Den signal som Björklund sänder till landets unga är att om ni inte vill så behöver ni inte anstränga er. Det är fel signal. Sen kan man ju fråga sig, vilken arbetsgivare som vill anställa människor som inte ens klarar av en gymnasieutbildning. Om man skulle vara cynisk skulle man kunna se det som ett led i att skapa låglönejobb, med sämre trygghet och villkor för de med lägre utbildning.

Det finns så många viktiga saker som Björklund skulle kunna utreda på sitt departement som skulle ge ungdomarna bättre möjligheter, som exempelvis: Hur får vi fler utbildade yrkeslärare (väldigt många yrkeslärare saknar idag helt eller delvis lärarutbildning, jag tror inte ens det finns några siffror på hur stor andelen är)? Hur kan vi öka samverkan mellan gymnasiet och högskolan samt gymnasiet och arbetsmarknaden? Hur får vi mer engagerade och studiemotiverade elever? Hur får vi bättre samverkan mellan gymnasiets olika ämnen och kurser? Hur ger vi eleverna mer inflytande över skolsituationen och sin egen situation? Hur får vi till en bättre studie- och yrkesvägledning i såväl grundskolan som gymnasieskolan? Och den viktigaste frågan av alla: Hur ser vi till att alla elever går ut grundskolan och gymnasiet med fullgoda kunskaper?

Det är få yrken där man behöver ha så lite koll på omvärlden och det man ska utföra, som rollen som utbildningsminister i regeringen Reinfeldt.

MALIN DAHLSTRÖM

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna. Krönikan har publicerats som ledare i Gotlands Folkblad/Gotlands Tidningar 17 februari 2012.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , ,