Slut på verksamhetsvåren 2016, och information inför hösten!

Det har varit en innehållsrik vår för Tjänstemännens s-förening. Förutom årsmötet och föreläsningen med Ann-Kristin Kölln har vi gästats av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, och den sjunde juni ordnade vår styrelseledamot Anna Jivén så att vi fick en guidad tur längs med Göteborgs hamn. Däremellan deltog vi så klart i Socialdemokraternas firande av första maj, från vilket bilden ovan är hämtad.

I höst tar vi nya tag igen. Vi börjar hösten med ett motionsmöte den 23 augusti. I april 2017 håller socialdemokraterna nationell kongress i Göteborg. Om du har en motion som du vill att Tjänstemännen ska ställa sig bakom till denna kongress skickar du den senast 13 augusti 2016 till: info@s-akademiker.se.

Styrelsen sänder därefter ut motionerna till föreningens medlemmar. På medlemsmötet tisdagen den 23 augusti diskuterar vi de motioner som har kommit in och fattar beslut om vilka föreningen ställer sig bakom.

Strax därefter har vi medlemsmöte igen den 6 september. Då kommer Fredrik Jansson och föreläser om sin bok Gemenskap och skötsamhet – En essä om socialdemokratins väsen. Fredrik är f.d. ledarskribent på Västerbottens folkblad och arbetar idag som pressekreterare åt Socialdemokraterna i riksdagen. Boken beskriver sig själv så här:

Socialdemokratin är i kris. Det verkar vara en etablerad sanning. Men vad består denna kris i, varför har den uppstått och hur länge den pågått? Arbetarrörelsens historia är en historia präglad av såväl folkrörelse och strejker som folkhem och rekordår. Men det är också en berättelse om att anpassa sig till nya förutsättningar. Den socialdemokrati som växte fram i slutet av 1800-talet är inte samma socialdemokrati som utvecklades i mitten av 1900-talet. Och ingen av dessa var detsamma som den socialdemokrati som existerar idag. I den här boken undersöks vad som varit bestående i socialdemokratin genom kriser och framgångar. Men också vad en socialdemokrati för 2000-talet skulle kunna vara.

Väl mött i höst!

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , ,