Socialdemokratin i ett nytt århundrade

Tjänstemännens socialdemokratiska förening har inlett utgivningen av S-akademikers skriftserie för att publicera klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Först ut är en antologi med sex essäer kring ämnen som kommer att prägla vårt kommande sekel.

Framsida Socialdemokratin i ett nytt århundradeVägen framåt för socialdemokratin består inte i vare sig att bli mer populistisk eller att anpassa politiken till opinionsundersökningar bland medelklassen. Antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade: Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt (red. Payam Moula & Jimmy Sand, 2017) samlar några essäer från personer som tänkt till om vår tids stora utmaningar: hållbarhet, jämlikhet, arbete, migration, med mera.

Innehåll

Förord av Jimmy Sand

Kan läsas som ett smakprov på sajten med samma namn

 1. Politikens uppgift, livskvalitet och framgångslandet Sverige
  Utifrån frågan om politikens uppgift föreslår Payam Moula några kriterier för det goda samhället.
 2. Socialdemokratin och miljön – en aktivistisk strukturreformism
  Kajsa Borgnäs tar sig an hållbarhetsfrågorna, med grund i arbetarrörelsens ambivalenta förhållande till kapitalismen.
 3. Socialdemokratins jämlikhetsidé – fem nyckelbegrepp
  Sven Ove Hansson resonerar kring jämlikhetsbegreppet ur olika synvinklar.
 4. Är det verkligen jobb vi vill ha, till varje tänkbart pris?
  Med spjärn mot arbetskritiken diskuterar Ulrika Lorentzi nya klassförhållanden på arbetsmarknaden.
 5. Socialdemokratin och flyktingkrisen
  Björn Östbring utvecklar diskussionen om socialdemokratin, välfärdsstaten och flyktingmottagandet.
 6. Ett samtal om värderingar i ett nytt politiskt landskap
  I ett samtal mellan Anne-Marie Lindgren och Payam Moula avhandlas dagens politiska landskap och den så kallade GAL/TAN-skalan.

Vill du beställa?

Boken finns tillgänglig i de vanliga kanalerna (Adlibris, Akademibokhandeln och Bokus), men går också att köpa i vår webbshop på S-akademiker.se. Kontakta oss om du vill köpa ett större antal, så kan vi komma överens om en prisvärd lösning. Eftersom denna pilotsatsning fungerat väl planerar vi att som andra volym i skriftserien återutge en klassiker som präglat generationer av socialdemokrater: Socialismen inför verkligheten, av Nils Karleby (1926).

Kontakta oss om du har frågor eller idéer om skriftserien!

Medverkande

Kajsa Borgnäs disputerade vintern 2017 på sin avhandling om hållbarhetsintegrering i policyprocesser vid Potsdams universitet i Tyskland. Hon arbetar som chef för ett internt utredningsinstitut inom det tyska industrifackförbundet IG BCE, vilket fokuserar på hållbar industripolitik och förändringar i arbetslivet. Hon har skrivit flera artiklar, rapporter och böcker inom hållbarhet och arbetarrörelsen. Åren 2007-2010 var hon ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Sven Ove Hansson är professor i filosofi vid KTH. Han har tidigare arbetat på dåvarande Fabriksarbetareförbundet och på Socialdemokraternas partistyrelse. Inom den politiska filosofin intresserar han sig särskilt för rättvise- och jämlikhetsfrågor. Han forskar också bland annat om riskbedömningar och om förhållandet mellan vetenskap och värderingar i samhällsbeslut.

Anne-Marie Lindgren är en av socialdemokratins främsta ideologer. Gick i pension 2012 som utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja (numera Tankesmedjan Tiden) och har tidigare bland annat varit chefredaktör för Tiden (1986-1990 och 1992-1998). Hon har ingått i programkommissionen för att ta fram Socialdemokraternas partiprogram under 1970-, 1980- och 1990-talet. Tillsammans med Ingvar Carlsson har hon skrivit boken Vad är socialdemokrati?, som gavs ut för första gången 1974 och sedan dess har kommit i flera nya utgåvor och översatts till en rad olika språk.

Ulrika Lorentzi arbetar som utredare på Socialdemokraternas partikansli och under 2017 även som välfärdspolitisk utredare på LO. Mellan 2011 och 2016 var hon utredare på fackförbundet Kommunal, med fokus på välfärdstjänsternas betydelse för ett jämlikt och jämställt samhälle. Tidigare var hon frilansande skribent och redaktör samt chefredaktör för den feministiska tidskriften Bang. Hon har bland annat skrivit om innovationer, graviditet och facklig feminism.

Payam Moula har en licentiatexamen i filosofi från KTH. I skrivande stund är han tjänstledig från doktorandstudier på KTH och arbetar som politiskt sakkunnig åt Ibrahim Baylan på statsrådsberedningen. Har ett kommunpolitiskt engagemang i Solna och en bakgrund från S-studenter i Linköping. Skriver på bloggen S-filosof.

Jimmy Sand är socialdemokratisk fritidspolitiker, med uppdrag i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad, samt styrelsen för Göteborgs stadsteater. Han är, tillsammans med Ann-Marie Ljungberg och Johan Lönnroth, aktuell med boken Den tredje vänstern (Bokförlaget Korpen, 2017). Skriver på bloggen jimmysand.com.

Björn Östbring är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Forskar inom politisk teori kring frågor om migration, asylrätten och nationalstaten. Inte medlem i Socialdemokraterna, men forskningen har som utgångspunkt socialliberalismens och socialdemokratins ideal om ett jämlikt samhälle och kollektiva åtaganden. Har tidigare översatt Isaiah Berlin och Judith Shklar till svenska och skriver ibland som frilansskribent i SvD Kultur.