Skolan – vår spjutspets mot framtiden

Till Socialdemokraternas partikongress 2013, som äger rum i Göteborg, har vår förening beslutat att skicka några motioner. Senast lade vi upp en om partiskatt. Det följande är en om den gemensamma skolan.

Motion om grundskolans förstatligande

Den gemensamma skolan har utvecklats av socialdemokratin och arbetarrörelsen, och borgerliga politiker menar fortfarande att vi är ansvarig för alla skolans problem även nu när de haft regeringsmakten allt för länge. Sådan kritik kan bara besvaras genom att vi förstärker vår politik. Den gemensamma skolan är och har alltid varit grunden i samhällsbygget och regeringsmakten kan bara återvinnas om vi kan samlas runt en ny skolpolitik.

De senaste decennierna har varit tunga för skolan. 1990-talet inleddes med kris och ekonomiska nedskärningar och den kommunalisering som då genomfördes gjorde att nedskärningarna blev bestående på skolans område. Att man samtidigt släppte in marknadskrafterna i skolans värld, introducerade skolpengen och privata vinstuttag kom att stimulera segregation och har efter hand försämrat studieresultaten i skolan. Att återupprätta den gemensamma skolans standard även i utsatta områden blir ett grannlaga arbete som kräver både tid och pengar, en kraftsamling som ekonomiskt och administrativt bör stödjas av regering och utbildningsdepartement. Jämför exempelvis med Finland där staten samtidigt med det ekonomiska stödet utfärdat preciserade regler och krav som ramar för de kommunala skolhuvudmännen. Samtidigt måste det vara ett uttalat krav att politikerna måste se till att det finns en väl fungerande allmän skola i alla delar av vårt land för de elever och föräldrar som inte vill välja privata alternativ.

I dag saknas den levande pedagogiska debatt som är en förutsättning för att en stark skolpolitik ska utvecklas. Nu vill man med ”ekonomisk styrning” göra skolan så ’billig’ som möjligt medan privata aktörer fokuserar på vinstuttag och bonusar. Utbildningsminister Björklund vill ägna sig åt disciplinfrågor, prov och betyg. Men skolpolitik kan vara mer än så. Skolpolitik och utbildningsanslag måste ses som framtidsinvesteringar inte som någon konjunkturregulator.

Vi föreslår att kongressen beslutar:
– att förstatliga den gemensamma skolan.
– att staten med ekonomiska medel snarast börjar stödja en standardhöjning av offentliga skolor i utsatta områden.
– att partiet utarbetar en väl genomtänkt skolpolitik som garanterar en likvärdig utbildning i alla delar av vårt land.
– att partiet initierar ett partiövergripande arbete med att ta fram långsiktigt hållbara mål för svensk utbildningspolitik.

Motionär: Tommy Lindfors

 

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , ,