Såväl samlande analys som konkreta åtgärder

För framgång i politiken krävs en kombination av visioner för framtiden, samlande analyser av det rådande och konkreta åtgärder för att överbrygga avståndet däremellan. Johannes Åsberg menar att exempel på sådan policyutveckling finns i det rödgröna Göteborg.

På seminariet Två Städer, som jag tipsade om tidigare, så lyfte Anne-Marie Lindgren fram flera intressanta skillnader mellan budgetarna i Stockholm och Göteborg. Att Lindgren föredrog Göteborgs rödgröna budget framför Stockholms blåa kom väl knappast som någon överraskning. Mer intressant var att Lindgren uppenbarligen såg Göteborgs budget som ett föredöme som Socialdemokraterna på nationell nivå borde ta efter.

I vår budget finns enligt Lindgren den kombination av en samlande analys – den så kallade ”berättelsen” – och konkreta policies och åtgärder för att skapa ett mer fritt, jämlikt och solidariskt samhälle som så många i partiet efterfrågar. Utan att bli alltför chauvinistisk är jag nog beredd att hålla med Lindgren. Det känns verkligen som om vi är på väg i rätt riktning här i Göteborg.

Mål- och inriktningsdokument för Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden i Göteborg

Mål- och inriktningsdokument för Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden i Göteborg

Ett exempel är det nya rödgröna inriktningsdokumentet (pdf) för byggnads-, trafik- och fastighetsnämnderna i Göteborg, dvs. de nämnder som styr stadsbyggandet. Det är ett visionärt, analytiskt koherent, konkret och dessutom relativt lättläst dokument (vilket inte alltid utmärker denna genre).

Några brottstycken:

Bostadsbristen ska mötas genom ökat bostadsbyggande. Nya bostadsområden ska planeras på ett sätt som integrerar affärer, service och småskaligt näringsliv med bostäder. Nya externa köpcentra ska inte byggas.

De lokala torgen ska utvecklas till levande närmiljöer och sociala mötesplatser. Några av dessa med sina närområden i staden bör få en mer stadsmässig karaktär genom komplettering av verksamheter och boenden. Bebyggelse bör i första hand ske på redan exploaterad mark, så naturvärden och grönområden bevaras. /…/

Kollektivtrafiken ska göras attraktivare genom ökad snabbhet, kvalitet, turtäthet och konkurrenskraftiga priser. Genom att bygga längs kollektivtrafikstråk där etablerad handel och service finns minskar behovet av bilresande och ny infrastruktur. Göteborg ska vara en cykelvänlig stad. Nya sätt ska locka fler göteborgare att välja cykeln.

Läs gärna hela dokumentet (pdf), det är riktigt uppfriskande! Nu gäller det bara att se till att det också blir verkstad av dessa ambitioner. Vi förtroendevalda ute i nämnder och bolag har ett stort ansvar att se till att intentionerna förverkligas. Inte minst måste vi på ett pedagogiskt och tydligt sätt kommunicera de politiska målsättningarna till förvaltningarna, det är nämligen inte alltid de är pigga på att bryta gamla vanor…

PS. På lördag är upptaktskonferens på Folkets Hus med bland andra Tomas Eneroth och Stina Oscarsson. DS.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , ,