Riv stadens barriärer

Utgångspunkten för socialdemokratisk stadspolitik måste vara att överbrygga de barriärer, både fysiska och ekonomiska, som skiljer människor från varandra. Målet måste vara att skapa mer jämlika livsvillkor för stadens invånare. Det skriver Johannes Åsberg i sin krönika.

Socialdemokraterna i Göteborg har tillsatt ett flertal forumgrupper, som ska diskutera och utveckla olika delar av partiets politik. Forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur som jag själv sitter i styrgruppen för, har ikväll bjudit in vår nye stadsarkitekt Björn Siesjö för ett samtal om stadens framtid. Vi ses i partidistriktets nya lokaler på Järntorget 8 kl 18:30.

Johannes Åsberg

Johannes Åsberg

Det kommer att bli mycket intressant, Göteborg har stora utmaningar och möjligheter framför sig. Det känns också som om det börjat lossna lite nu. Flera driftiga människor har tagit plats på centrala positioner och insikten om att det är gasen i botten som gäller börjar sprida sig allt mer. Jag ser fram emot att diskutera detta med Björn och resten av forumgruppen ikväll.

Forumgruppens arbete har, utöver många spännande samtal, även resulterat i en debattartikel i Ny Tid där vi sammanfattade de tankar som kommit fram i vårt arbete:

”Göteborg är en fantastisk stad som lockar många människor. Kulturlivet är spännande och utmanande. Näringslivet starkt och innovativt. Men vi har också många utmaningar. Vår stad är gles och utspridd över stora avstånd. Det finns många barriärer, både fysiska och ekonomiska, som skiljer olika stadsdelar från varandra.

Utgångspunkten för en socialdemokratisk stadspolitik måste därför vara att överbrygga dessa barriärer och skapa mer jämlika livsvillkor för stadens invånare. Det är det tydliga budskapet från partiets forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur, där vanliga medlemmar är med och tycker till.

Vi har under lång tid byggt en stad där man bor segregerat och glest, tar sig fram med bil och där man ska handla i isolerade och utspridda köpcentrum. Nu vill vi bygga en stad där man kan bo blandat och nära, där man kan ta sig fram enkelt till fots, på cykel eller med kollektivtrafik och där man kan handla i affärer och butiker i de egna kvarteren. Vi socialdemokrater måste därför arbeta ännu hårdare för att blanda upplåtelseformer i olika stadsdelar.

Konkurrensen inom byggandet måste öka, inte minst genom att göra byggprojekten fler och mindre så att fler och mindre aktörer kommer in på marknaden. Det finns stora marginaler inom byggsektorn, enligt Boverket kan produktionskostnaderna sänkas med upp till 40 procent.

Ska vi ställa om våra resvanor så måste kollektivtrafiken stärkas och gång- och cykeltrafiken prioriteras, särskilt i centrala staden. Våra resmönster är ett resultat av hur långa avstånd vi har mellan boende, arbete, handel och rekreation.

Därför är det oerhört viktigt att säkerställa att allt det som behövs för att leva ett helt och fullt liv finns nära oss. Levande och blandade lokala gator och torg är inte bara trevligt, utan en direkt förutsättning för ett hållbart samhälle.

Vi måste också koppla ihop stadens olika delar bättre. Stadsdelarna behöver fler länkar mellan varandra. Över Göta älv vill vi se många låga broar som binder samman staden. Det går utmärkt att kombinera med en levande sjöfart om broarna är öppningsbara och fartygen kör i konvoj utanför rusningstid.

Under kommande år växer Centrala Älvstaden, en ny stadskärna fram. Detta får inte bli ett område uteslutande för höginkomsttagare. Här har allmännyttan ett stort ansvar. Kommunen borde kunna ställa krav på varierade hyresnivåer i markanvisningarna.

När vi bygger nya stadsmiljöer får vi inte låta biltrafiken styra stadsplaneringen. Då får vi oattraktiva och markslösande områden där rondeller och ramper tränger ut trottoarerna och folklivet. Vi vill ha attraktiva och ytsnåla stadskvarter där marken används till bostäder och arbetsplatser, i stället för refuger. Kort sagt: Låt bilen anpassa sig till staden istället för tvärtom.

Vi vet vad vi vill. Nu det bara att sätta igång och göra det.”

JOHANNES ÅSBERG

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , , ,