Det här är S-akademiker

Tjänstemännens socialdemokratiska förening är en sammanslutning av tjänstemän och akademiker som vill bidra till socialdemokratins policyutveckling. Geografiskt har vi vår bas i Göteborg.

Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar mm och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl innanför som utanför Socialdemokraterna.

Föreningens egna, officiella e-postadress är info snabel-a s-akademiker.se.

Styrelse

Ordförande: Jimmy Sand
Kassör: Erik Vestin

Övriga ledamöter:
Annika Hansson
Anna Jivén
Petra Rönnholm
Christian Steingrüber
Carl Styvén

Första maj-ansvarig

Christian Steingrüber

Ansvarig för hemsidan

Erik Vestin