Nya rapporter från Tankeverksamheten

Göteborgs egen socialdemokratiska tankesmedja, Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg, har just publicerat rapporter på tre teman: trafficking, fackföreningsrörelsen i USA, samt nationalekonomins idéhistoria. Missa inte dessa!

I samband med Wigforss-seminariet på Folkets hus i Göteborg den 30 januari släppte Tankeverksamheten två rapporter, skrivna av förra årets Wigforss-stipendiater Sofia Jonsson och Erik Bengtsson.

Sofia Jonsson: Trafficking i Europa (pdf)

I rapporten presenterar Sofia Jonsson slutsatserna från sin masteruppsats Trafficking in persons in Europe, som hon mottog Ernst Wigforss stipendium för år 2010. Syftet med studien var att förstå hur prostitutionslagstiftningen och nivån på kvalitet i samhällsstyrning i ett land, påverkar flödet av människohandelsoffer för sexuellt utnyttjande i Europa. Studien bygger på kvantitativ och kvalitativ analys och inkluderar både ursprungs- och destinationsländer för trafficking som beroende variabler i analysen.

Erik Bengtsson: Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA? (pdf)

USA utmärker sig bland de rika länderna genom att ha den minsta välfärdsstaten som andel av ekonomin, den svagaste fackföreningsrörelsen och inget arbetare parti. Erik Bengtssons rapport ägnar sig åt frågan: varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA? De senaste trettio åren har fackföreningsrörelserna i de flesta rika länder försvagats, men i USA var facket redan före Reagans tillträde som president år 1980 svagare än i jämförbara länder. Fokus i rapporten ligger på frågan om varför facket aldrig blev riktigt starkt till att börja med.

Senaste rapporten handlar om nationalekonomins idéhistoria och är skriven av Vänsterpartiets tidigare vice ordförande, tillika docent, Johan Lönnroth.

Johan Lönnroth: Fragment över en hegeliansk historieskrivning över nationalekonomin från svensk horisont (pdf)

Nationalekonomin i Sverige hade sina äldsta rötter – under första hälften av sjuttonhundratalet – i handelsrätt och politisk aritmetik. Därefter inrättades, under inspiration av Carl von Linné, ett antal akademiska poster i ekonomi med botanik eller naturhistoria. Under artonhundratalet definierades ämnet som politisk ekonomi eller statsekonomi och organiserades som en del av den juridiska fakulteten. Efter trettiotalets stora depression började keynesianismen göra sig gällande, tills den mot slutet av sextiotalet – med Bretton Woods-systemets fall – fick hård kritik först från vänster och sedan från höger. Den världsomspännande finanskrisen 2008 störde inte bara vardagslivet för hundratals miljoner människor runt om i världen, den drabbade också den akademiska nationalekonomin likt en tsunami. Nu börjar jakten på en ny ekonomisk modell.

God läsning!

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , ,