Nytt verksamhetsår!

Den 16 februari hade Tjänstemännens s-förening årsmöte.

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till handlingarna, samt att på revisorernas inrådan ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

Vid mötet var hälften av posterna i föreningens styrelse uppe för val. Mötet beslutade att välja om de sittande ledamöterna i styrelsen. Undantaget var Viktoria Tryggvadottir, som i egenskap av ombudsman på partidistriktet numera inte kan ha denna typ av uppdrag. Vi önskar henne lycka till med det nya jobbet! I hennes ställe valdes Petra Rönnholm till ny ledamot.

I övrigt omvaldes sittande valberedning och revisorer.

Styrelsen tackar för förtroendet ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår!

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: ,

Om Erik Vestin

Ansvarig för S-akademiker.se. Frågor och synpunkter som rör själva webbplatsen får du gärna skicka till erik snabel-a s-akademiker.se. De kommer att besvaras/åtgärdas så snart som möjligt.