Nu pratar vi politik!

Socialdemokraterna behöver en stark och framtidsinriktad politik. På nästa års partikongress ska ett nytt partiprogram tas fram. Programkommissionen har nu börjat det arbetet och uppmuntrar oss S-föreningar att vara med i arbetet. Och självklart ska vi vara det.

Onsdagen 8 februari klockan 18.00 startar vi därför vår studiecirkel om ett nytt partiprogram. Platsen är Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Järntorget 7 (hitta).

Programkommissionen har lagt fram några stora frågor som de vill att vi ska fundera på och svara på första mars. Det ska vi så klart försöka göra. Några av frågorna som du gärna får fundera på inför första träffen är:

  • Hur kan arbetarrörelsen påverka utvecklingen i en global värld?
  • Hur når vi återigen full sysselsättning? Kan det goda samhället förverkligas med dagens höga arbetslöshetsnivåer?
  • Hur undviker vi att kunskapssamhället skapar nya klyftor mellan människor?
  • På vilka samhällsområden är ojämlikheten som tydligast, och på vilka politiska områden är det mest angeläget att sträva efter ökad jämlikhet?
  • Hur kan jämställdheten mellan män och kvinnor förstärkas i praktiken?
  • Borde demokratin omfatta fler områden än idag? Vilka?

Om du orkar/har lust får du gärna gå igenom hela diskussionsmaterialet inför träffen, hela materialet hittar du på programkommissionens hemsida.

Varmt välkommen att prata politik tillsammans med kamraterna i S-akademiker!

Nästa träff som är inbokad är onsdagen 29 februari klockan 18 på Arbetarrörelsens Folkhögskola. Då fortsätter vi diskussionen och ser till att formulera våra svar till programkommissionen. Under våren kommer programkommissionen att återkomma med fler delar som de vill ha vi ska diskutera och ha åsikter om. Hur vi lägger upp fortsättningen på studiecirkeln diskuterar vi tillsammans.

Om du har frågor eller förslag angående studiecirkeln, kontakta Malin Dahlström, malin snabel-a s-akademiker punkt se, 0704912851

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , ,