Motioner om arbetsmiljö, studiemedel och tillsynsboenden

Socialdemokraterna i Göteborg håller den 13-14 april distriktsårskongress för 2012. Tjänstemännens socialdemokratiska  förening står i år bakom tre motioner till partidistriktet.

Barbro Hartvig har skrivit en motion om bättre psykosocial arbetsmiljö. Under de senaste decenniernas nyliberala våg har den psykosociala miljön på svenska arbetsplatser utsatts för allt större tryck. Allt hårdare rationaliseringar inom det privata näringslivet har skapat ett i många fall ohållbart arbetsklimat. Under etiketten New Public Managment har dessa rationaliseringsstrategier spritt sig in i offentlig sektor. Psykosociala problem på arbetsplatserna och sjukdom har i många fall blivit resultatet.

Motion om bättre psykosocial arbetsmiljö (pdf)

Malin Dahlström har skrivit en motion om höjt studiemedel. Arbetarklassens utbildning och bildning har alltid varit central för arbetarrörelsen. Socialdemokratin har drivit fram det kunskapssamhälle som vi har idag, där alla människors tillgång till utbildning och bildning är självklar. Klassresor och karriärbyten sker genom det väl utbyggda kunskapssamhället.

Motion om höjt studiemedel (pdf)

Viktoria Tryggvadottir har skrivit en motion om utredning av tillsynsboenden. Inom socialtjänsten används idag en rad olika boendeformer för socialt utsatta personer. Det finns ett flertal privata aktörer som bedriver boenden i form av så kallade tillsynsboenden, där brukaren får bo i en lägenhet med tillsyn en gång i veckan. Avgifterna för dessa boenden är ofta oskäligt höga och orsakar kommunen stora kostnader.

Motion om utredning av tillsynsboenden (pdf)

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , ,