Motion om partiskatt

Vår förening har beslutat sig för att skicka ett flertal spännande motioner till den stora partikongressen i Göteborg 2013. För att motionerna ska gå vidare till partikongressen måste de få godkänt av vår distriktskongress i höst. Under veckorna framöver kommer vi att lägga upp våra motioner här på S-akademiker.se. Läs och njut! 🙂

Motion om partiskatt

Förmåner, ersättningar och löner för partiets förtroendevalda politiker har ökat kraftigt under senare år, samtidigt som inkomstklyftorna i vårt land bara blir djupare. I vissa fall har de privata förmånerna för ledande uppdrag nått höjder som skadar såväl partiets anseende som vår interna ekonomi. Under en tid var partiet med och avlönade tre personer med statsministerlön på 144.000 kr.

Ett annat exempel är statsråden, vars lönerna nästan har fördubblats på 15 år. 1996 var bruttomånadslönen 1,7 basbelopp, 2011 hade den ökat till 2,7 basbelopp. Även om de höga lönerna inte alltid belastar partikassan så är detta en ohållbar utveckling. Fortsätter denna process riskerar vi att skapa en politisk adel inom arbetarrörelsen som förlorar kontakten med den vanliga arbetande befolkningens villkor. En stor del av dessa fantasisummor skulle göra mycket större nytta i partikassan än i enskilda förtroendevaldas privata plånböcker.

Partiet bör naturligtvis höja partiskattens progressivitet. Men man måste också sätta en övre gräns för ersättningar vid förtroendeuppdrag. Överskjutande belopp ska tillfalla partikassan.

Vi föreslår därför att kongressen beslutar:

– att verka för att höja partiskattens progressivitet

– att verka för att införa en övre gräns för förtroendeuppdragens ersättningar

Motionär: Johannes Åsberg

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , ,