Medlemsmöte: Frida Boräng om migration och opinion

Tisdagen den 15 december har vi julavslutning med forskaren Frida Boräng, från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Frida disputerade 2011 på en avhandling om relationen mellan välfärdsstatens uppbyggnad och den allmänna opinionens inställning till migration. Hon kommer att prata om hur opinion och politik kring flyktingmottagande och arbetskraftsinvandring har utvecklats på senare år. Ett mycket aktuellt ämne i dessa dagar.

Mötet håller på till strax efter kl 19. Efteråt går vi till Bishop’s Arms för mat och dryck efter eget behag.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , ,