Medlemsmöte: Ann-Kristin Kölln om partier och partimedlemmar

På tisdagen den 15 mars får föreningen besök av Ann-Kristin Kölln från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Ann-Kristin disputerade i Nederländerna 2015 på en avhandling om europeiska partiers medlemsutveckling under perioden 1960-2010. Hon kom därefter till Göteborgs universitet som postdoktoral forskare, där hon har bidragit till den senaste svenska demokratiutredningen med en stor undersökning av svenska partimedlemmars politiska attityder och syn på sitt medlemskap.

Hon kommer att tala om hur mönstret för partimedlemskap ser ut över tid, samt om hur svenska partimedlemmar ser på sitt medlemskap.

Mötet hålls INTE på i partidistriktets lokaler, utan på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1A (alldeles runt hörnet från partidistriktet). Vi börjar kl 18.00 och brukar hålla på ungefär till 20.00.

Klicka här för att lägga till mötet i Google Calendar

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , ,