Medlemsmöte 17 april: Boksläpp Karleby med Örjan Nyström

Föreningen släpper sin andra bok, Nils Karlebys Socialismen inför verkligheten (1926) i varsamt språkbearbetad nyutgåva. Utgåvan ingår i S-akademikers skriftserie som i höstas inleddes med antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade (red. Payam Moula & Jimmy Sand).

Karlebys bok är en socialdemokratisk klassiker, med ett betydande inflytande på Tage Erlanders generation och en viktig ingång till att förstå efterkrigstidens socialdemokratiska tänkande. Tidigare utgåvor av boken har varit svåra att få tag på, varför vi genom nyutgivningen velat erbjuda den till en ny generation av socialdemokrater. Förutom Karlebys egen text rymmer nyutgåvan en samtida recension skriven av Ernst Wigforss och ett minnesord över Karleby signerad Rickard Sandler – båda ur tidskriften Tiden 1926 – samt nyskrivet material av Örjan Nyström i form av ett biografiskt förord och ett efterord som sätter in boken i sitt sammanhang.

På tisdag kommer Örjan Nyström till vårt medlemsmöte för att prata om Karleby, hans tänkande och vilken betydelse detta kan få i våra dagar. Ett antal exemplar kommer att finnas att köpa till medlemspris (90 kr) – annars kan den beställas från föreningens webbplats, s-akademiker.se, eller (för en inte riktigt lika billig peng) via exempelvis Adlibris och Bokus.