Medlemsmöte 16/5: Mikael Holmgren om svensk förvaltningspolitik

Tisdagen den 16 maj kommer statsvetaren Mikael Holmgren till Tjänstemännens s-förening och pratar om svensk förvaltningspolitik.

Mikael disputerade vid Göteborgs universitet tidigare i år på en avhandling om hur den partipolitiska kampen sätter prägel på den offentliga förvaltningen – till exempel i skapandet och nedläggandet av myndigheter, tillsättningen av myndighetschefer, eller i hur anslag fördelas. Han kommer att prata om detta och om hur den partipolitiska kampen tvingar den som vill skapa en myndighet att göra strategiska överväganden så att de politiska resultat man vill uppnå blir varaktiga. Detta illustrerat med historiska exempel på hur inte minst Socialdemokraternas ledare har resonerat i sådana frågor.

Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen!

1462285_mikael-holmgren_h--g